Rakenduste programmeerimine (IFI6059.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6059.DT
vana ainekood
IFI6059
Õppeaine nimetus eesti k
Rakenduste programmeerimine
Õppeaine nimetus inglise k
Programming of Applications
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärgiks on tutvustada modernset serveri ja eesrakenduse kihi arendamist ning võimaldada vajalike teadmiste ja praktiliste oskuste omandamist terviklike veebirakenduste loomiseks, testimiseks, avaldamiseks ja haldamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Linux Ubuntu Serveri paigaldamine ja seadistamine kasutades VirtualBox tarkvara. Node.js, nginx, git paigaldamine. Arenduskeskkonna ning stiilireeglite seadistamine. Node http routes käsitlemine ja MongoDB dokumendipõhine andmebaas. Node serverile testide kirjutamine, kasutades testimisraamistikku Mocha’t. React ja selle eripära. Ant.design Reacti visuaalse raamistiku ning komponentide kasutamine eesrakenduse loomiseks. Testide kirjutamine React raamistikule. Autentimine kasutades JSON Web Token'eid. Node’i ja Reacti rakenduse juurutamine (ingl deployment). Ühistööna veebirakenduse loomine.
Individuaalse tööna peavad üliõpilased iseseisvalt või väikerühmas lahendama praktilisi ülesandeid ning vaatama üle ja kommenteerima teiste kursuslaste koodi.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab hinnata rakenduse loomise ligikaudset keerukust;
- oskab kavandada rakendusele vajaliku testimisskeemi ning sealt osi ka ise realiseerida;
- oskab täiendada olemasoleva rakenduse funktsionaalsust arendades mooduleid nii serveri- kui kliendipoolele;
- oskab järgida etteantud koodi stiilijuhendit.
Õppejõud
Inga Petuhhov
space