Mobiilirakenduste arendamine (IFI6224.DT)
Õppeaine kood
IFI6224.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Mobiilirakenduste arendamine
Õppeaine nimetus inglise k
Mobile Application Development
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
42
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalused mobiilirakenduste ülesehituse mõistmiseks ning iseseisvaks kokkupanekuks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tarkvaraarenduse eripärad mobiilirakenduste juures. Erisuguste seadmetega arvestamine. Mobiilirakenduste loomise tehnoloogiad. Veebilahendused, hübriidlahendused, operatsioonisüsteemispetsiifilised lahendused. Sündmuste haldus, lehtede vahel liikumine, kasutajaliidese kujundus. Rakenduse käivitamine ja monitoorimine mobiilseadmes ning emulaatoris. Mikrofoni, kaamera, andurite kasutamine. Väljundseadmete kasutamine. Andmete hoidmine ja ligipääs mobiiliseadmes. Võrgulahenduste koostamine. Temaatiliste tarkvaralahenduste loomine individuaalselt ja grupiga.
Iseseisev töö
Üksikuid tehnilisi omadusi tutvustavad nädalatööd. Salvestusvõimelise autonoomse rakenduse loomine. Reaalaja võrgurakenduse loomine. Olemasoleva mobiilirakenduse tehniline analüüs.
Õppeaine õpiväljundid
Teab mobiilirakenduste loomise vahendeid, võimalusi ja piiranguid.
Oskab kavandada ja koostada mobiilirakendusi, hinnata nende loomise keerukust ja mahtu.
Hindamismeetodid
Arvestuse saamise eelduseks on, et üliõpilane on esitanud ja edukalt kaitsnud kõik kohustuslikud nädalatööd. Puudutud tundide kohta tuleb esitada omapoolsed lõpetatud näited.

Õppejõud
Roman Gorislavski
Kohustuslik kirjandus
Android Tutorial https://www.tutorialspoint.com/android/
Apache Cordova get started
https://cordova.apache.org/#getstarted
Asenduskirjandus
Asenduskirjanduse põhjal kursuse läbimine on võimalik eraldi kokkuleppel õppejõuga