Programmeerimise alused (IFI6074.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6074.DT
vana ainekood
IFI6074
Õppeaine nimetus eesti k
Programmeerimise alused
Õppeaine nimetus inglise k
Programming Fundamentals
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused programmeerimise olemuse, baasmõistete ja
põhimeetodite mõistmiseks. Luua eeldused protseduurseks
programmeerimiseks sobiva keele kasutamiseks ning tüüpiliste
keeletarindite mõistmiseks. Aidata kaasa algoritmimisoskuse
ning lihtsamate tüüpalgoritmide kasutamisoskuse kujunemisele.
Luua eeldused väikesemahulise tarkvara loomise elutsükli
sammude omandamiseks Toetada baasi kujunemist, mis on
vajalik teiste programmeerimisega seotud ainete läbimisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Arv- ja tekstandmete esitamine arvutis. Arvusüsteemid.
Üldotstarbelise programmeerimiskeele süntaks ja semantika.
Lihtsamad algoritmid: summeerimine, loendamine, suurim ja
vähim väärtus. Tegevusskeem algoritmide esitamiseks.
Muutujad. Lihtandmetüübid. Struktuursed andmetüübid.
Aritmeetika- ja loogikaavaldised. Omistamine. Sisend. Väljund.
Juhtstruktuurid: jada, valik ja kordus ning vastavad
keeletarindid. Funktsioonid ja parameetrite edastamine.
Tekstifailide kasutamine. Programmi koostamise tüüpilised
sammud, testimine ja silumine.
Aine toimub praktikatundidena arvutiklassis. Iseseisva tööna
tuleb õpitu kinnistamiseks igal nädalal iseseisvalt lõpetada
kontakttundides pooleli jäänud ja lisaks lahendamiseks antud
ülesanded ning lugeda kursuse materjali, sh vastavaid peatükke
õpikust.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb protseduurse programmeerimisega seonduvaid põhimõtteid, mõisteid ja keelt ning programmeerimise olemust;
- analüüsib lihtsamaid probleeme ning koostab nende lahendamiseks algoritme, kasutades sealjuures tüüpalgoritme;
- esitab algoritme tegevusskeemi abil ning „tõlgib“ algoritmi programmeerimiskeelde, jälgides kodeerimise reegleid ja häid tavasid;
- oskab programmikoodi töötlemiseks kasutada sobivat keskkonda, programmikoodi siluda ja testida.
Õppejõud
õp Inga Petuhhov
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/24.DT)
Informaatika (IFIFB/23.DT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/23.DT)
Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö (KUIKB/00.LT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/22.DT)
Informaatika (IFIFB/22.DT)
Klassiõpetaja (KAKLI/19.HR)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/21.LT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/21.DT)
Informaatika (IFIFB/21.DT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/20.LT)
Klassiõpetaja (KAKLI/00.HR)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/20.DT)
Informaatika (IFIFB/20.DT)
Klassiõpetaja (KAKLI/18.HR)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/19.DT)
Klassiõpetaja (KAKLI/17.HR)
Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö (KUIKB/19.LT)
Informaatika (IFIFB/19.DT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/19.LT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/18.DT)
Informaatika (IFIFB/18.DT)
Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö (KUIKB/18.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/18.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/18.LT)
Informaatika (IFIFB/17.DT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/17.LT)
Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö (KUIKB/17.LT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/17.DT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/17.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/16.LT)
Informaatika (IFIFB/16.DT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/00.LT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/16.DT)
Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö (KUIKB/16.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/16.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/15.LT)
Infoteadus (INITB/15.DT)
Informaatika (IFIFB/15.DT)
Infoteadus (INITB/14.DT)
Informaatika (IFIFB/14.DT)
Füüsika (kõrvalerialaga) (MLFB/14.LT)
Füüsika (kõrvalerialaga) (MLFB/13.LT)
Informaatika (IFIFB/13.DT)
Füüsika (kõrvalerialaga) (MLFB/12.LT)
Informaatika (IFIFB/12.DT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/11.LT)
Informaatika (IFIFB/11.DT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/10.LT)
Informaatika (IFIFB/10.DT)
Informaatika (IFIFB/08.DT)
Informaatika (IFIFB/00.DT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/00.DT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/00.LT)
space