Hariduslikud programmeerimiskeeled (IFI6202.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6202.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Hariduslikud programmeerimiskeeled
Õppeaine nimetus inglise k
Educational Programming Languages
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada ülevaade erinevatest programmeerimise algteadmiste omandamise keeltest ja keskkondadest, mis sobivad erinevas vanuses õpilastele ja haridusastmetele. Kujundada ülevaade mõnest robootikas kasutatavast programmeerimiskeelest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursusel käsitletakse erinevaid programmeerimiskeeli ja keskkondasid, mis on mõeldud programmeerimise põhimõtete tutvustamiseks erinevas vanuses inimestele, ennekõike aga kooliõpilastele (nt. Scratch, Hour of Code, GameMaker, LUA).

Samuti tutvutakse mõne robootikaga seotud programmeerimiskeele ja keskkonnaga, näiteks LEGO graafiline programmeerimiskeskkond EV3 Programmer.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab luua väiksemaid projekte kasutades erinevaid keeli ja keskkondi;
- teab erinevaid programmeerimise õppimise keskkondi, nende võimalusi ja erinevusi.
Õppejõud
Inga Petuhhov
space