Hariduslikud programmeerimiskeeled (IFI6202.DT)
Õppeaine kood
IFI6202.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Hariduslikud programmeerimiskeeled
Õppeaine nimetus inglise k
Educational Programming Languages
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kujundada ülevaade erinevatest programmeerimise algteadmiste omandamise keeltest ja keskkondadest, mis sobivad erinevas vanuses õpilastele ja haridusastmetele. Kujundada ülevaade mõnest robootikas kasutatavast programmeerimiskeelest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursusel käsitletakse erinevaid programmeerimiskeeli ja keskkondasid, mis on mõeldud programmeerimise põhimõtete tutvustamiseks erinevas vanuses inimestele, ennekõike aga kooliõpilastele (nt. Scratch, Hour of Code, GameMaker, LUA).

Samuti tutvutakse mõne robootikaga seotud programmeerimiskeele ja keskkonnaga, näiteks LEGO graafiline programmeerimiskeskkond EV3 Programmer.
Iseseisev töö
Meeskonnatöös loodud projektid, mis realiseeritakse erinevaid vahendeid kasutades. Tööd esitletakse ja kaitstakse rühmakaaslaste ees.
Õppeaine õpiväljundid
Üliõpilane:
Teab erinevaid programmeerimise õppimise keskkondi, nende võimalusi ja erinevusi.
Oskab luua väiksemaid projekte kasutades erinevaid keeli ja keskkondi.
Hindamismeetodid
Praktilised ülesanded
Õppejõud
Inga Petuhhov
Kohustuslik kirjandus
Programmeerimiskeelte ja -keskkondade käsiraamatud ning koduleheküljed.