Objektorienteeritud programmeerimine (IFI6226.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6226.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Objektorienteeritud programmeerimine
Õppeaine nimetus inglise k
Object-Oriented Programming
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Jaagup Kippar (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda põhioskused rakendusprogrammide koostamiseks. Õpitakse kavandama ja koostama programme nii eraldi kui grupina ning kasutama abimaterjale. Kursus annab aluse, mille külge on võimalik kinnitada programmeerimise valikkursustel saadavad oskused.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Java programmide ülesehitus. Massiivid, listid, alamprogrammid. Kirjeldava statistika lahenduste programmeerimine.
Objektorienteeritud programmeerimine. Graafika, sündmused, animatsioon, mudelite koostamine. Liht- ja struktuurandmetüübid, vood, failid. Erindid. Võrguprogrammid, lõimed. Rakendid. Programmeerimiskõlbuliku mudeli koostamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb Java objektorienteeritud rakendusprogrammide tööpõhimõtteid ning koostamise võimalusi;
- oskab luua objekte, meetodeid, klasse (sealhulgas abstraktseid), alamklasse, liideseid;
- tunneb graafikakomponente ning oskab luua graafilise kasutajaliidese, kasutada kuulareid sündmuste töötlemiseks, animatsioone, võrgulahendusi;
- oskab koostada keskmise keerukusega rakendusi nii üksinda kui grupina.
Õppejõud
Jaagup Kippar
space