Algoritmid ja andmestruktuurid (IFI6228.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6228.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Algoritmid ja andmestruktuurid
Õppeaine nimetus inglise k
Algorithms and Data Structures
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Inga Petuhhov (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada lineaarsete ja mittelineaarsete andmestruktuuride tundmaõppimist ning nende praktilist rakendamist. Toetada probleemide analüüsi ja lahendusoskuse arenemist kasutades andmestruktuure ning sobilikke algoritme. Toetada praktilise programmeerimisoskuse kujunemist lihtsas imperatiivses viitade kasutamist lubavas C keeles.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Staatiline ja dünaamiline mäluhaldus. Lineaarloend ja ahelloend. Pinu, järjekord, ringjärjekord ja dekk, nende realiseerimine. Puu. Kahendpuu. Puude realiseerimine. Põhilised algoritmid puudel. Graaf. Graafide realiseerimine. Põhilised algoritmid. Algoritmide keerukuse hindamine. Keerukusklassid. Algoritmimise strateegiad. O(N^2) ja O(N*log N) sorteerimisalgoritmid. Otsing. Kahendotsingupuud (AVL-puu, puna-mustpuu, b-puu). Paiskadresseerimine otsingumeetodina.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- kirjeldab lineaarseid ja mittelineaarseid dünaamilisi ja staatilisi andmestruktuure ning nendel rakendatavaid algoritme;
- oskab lihtsamate ja tüüpilisemate probleemide korral valida sobivat andmestruktuuri ja algoritmi sõltuvalt lahendamist vajavast probleemist;
- lahendab ülesandeid, tuginedes käsitletud algoritmidele ja kasutades imperatiivset viitade kasutamist lubavat programmeerimiskeelt (keel C).
Õppejõud
Inga Petuhhov
space