Üldotstarbelised arendusplatvormid (IFI6208.DT)
Õppeaine kood
IFI6208.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Üldotstarbelised arendusplatvormid
Õppeaine nimetus inglise k
General Purpose Development Platforms
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
56
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Tutvustada üldotstarbeliste ja mitmefunktsionaalsete arendusplatvormide võimalusi. Omandada vähemasti ühes neist tarkvaraloome oskus.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Arendusplatvormide näited, võimalused, piirangud ja eripärad. .NET arendusplatvormi tööriistad. C# programmeerimiskeel, LINQ andmehaldus. SQL Serveri kasutamine andmebaasirakendustes ning selle lisavõimalused. Veebilehestike loomine .NETi abil. Unity rakenduste näiteid. Lahenduste programmeerimine C# abil. MonoDevelop.
Iseseisev töö
Tunnis alustatud näidete kodus lõpetamine. Omaloodud salvestatud protseduuridega andmebaasirakendus, LINQ andmehaldusrakendus, Unity abil modelleeritud süsteem, .NET veebirakendus.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinud üliõpilane:
- Tunneb üldotstarbeliste arendusplatvormide võimalus;
- Oskab vähemalt ühel arendusplatvormil luua mitmesuguseid rakendusi.
Hindamismeetodid
Arvestus. Tulemuse saamiseks aines tuleb sooritada kõik kodutööd, seletada puudutud tundide materjalid, osaleda aktiivselt kordamisküsimuste seminaril ning sooritada kontrolltöös vähemasti kaks punkti kolmest.
Õppejõud
Jaagup Kippar
Kohustuslik kirjandus
.NET veebistuudiumi materjalid
Asenduskirjandus
.NET veebistuudiumi materjalid
Ühe arendusplatvormi abil vähemalt kolme eri suunitlusega tarkvara loomiseks tarvilike tööriistade juhendid.