Üldotstarbelised arendusplatvormid (IFI6208.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6208.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Üldotstarbelised arendusplatvormid
Õppeaine nimetus inglise k
General Purpose Development Platforms
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Jaagup Kippar (õpetamise keel: eesti keel)
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Tutvustada üldotstarbeliste ja mitmefunktsionaalsete arendusplatvormide võimalusi. Omandada vähemasti ühes neist tarkvaraloome oskus.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Arendusplatvormide näited, võimalused, piirangud ja eripärad. .NET arendusplatvormi tööriistad. C# programmeerimiskeel, LINQ andmehaldus. SQL Serveri kasutamine andmebaasirakendustes ning selle lisavõimalused. Veebilehestike loomine .NETi abil. Unity rakenduste näiteid. Lahenduste programmeerimine C# abil. MonoDevelop.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb üldotstarbeliste arendusplatvormide võimalusi;
- oskab vähemalt ühel arendusplatvormil luua mitmesuguseid rakendusi.
Õppejõud
Jaagup Kippar
space