Tarkvaratehnika (IFI6009.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6009.DT
vana ainekood
IFI6009
Õppeaine nimetus eesti k
Tarkvaratehnika
Õppeaine nimetus inglise k
Software Engineering
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Aidata kaasa teadmiste kujunemisele tarkvaraarenduse meetoditest, protsessidest ja arenduseks kasutatavatest tehnilistest vahenditest. Aidata kaasa objekt-orienteeritud modelleerimiskeele UML praktilise rakendamis- ning mõistmiskogemuse kujunemisele.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tarkvara kavandamise mõisted ja printsiibid. Kavandamise mustrid. Objektorienteeritud kavandamine. Tarkvara elutsükli mudelid. Süsteemi ja kasutajate vajaduste analüüs ja spetsifitseerimine. Tarkvara kavandamine, realiseerimine, testimine, hooldamine. Meetodid ja protsessid tarkvara arendamisel. Vahendid tarkvarasüsteemi modelleerimiseks erinevatest vaatenurkadest. Tarkvaraarenduseks kasutatava tarkvara võimalused. Tarkvara modelleerimiseks kasutatav keel UML ja selle olulisemad skeemid. UML-iga loodavad mudelid ja nendest arusaamine. Iseseiseva tööna lahendatakse modelleerimisülesandeid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab tarkvaratehnika mõisteid ning kirjeldab erinevaid tarkvaraarenduse protsesse ja elutsükli etappe.
- oskab tuua näiteid tarkvara arendusmeetoditest;
- analüüsib ja selgitab UML-skeemide abil loodud mudelite tähendust;
- analüüsib talle tuttavat tegevusvaldkonda ning kasutab tulemuste esitamiseks UML-i skeeme;
- oskab kasutada skeemide loomiseks CASE-vahendit.
Õppejõud
õp Inga Petuhhov
space