Tarkvaraarenduse projekt (IFI6041.DT)
Õppeaine kood
IFI6041.DT
vana ainekood
IFI6041
Õppeaine nimetus eesti k
Tarkvaraarenduse projekt
Õppeaine nimetus inglise k
Software Engineering Project
Õppeaine maht EAP
3.0
Orienteeruv kontakttundide maht
39
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused praktilise tarkvaraarenduskogemuse ning meeskonnatöökogemuse tekkimiseks;
Luua eeldused ühe tarkvaraarendusmetoodika praktiseerimiseks.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Üliõpilased koostavad arendusmeeskonnad, kelle ülesandeks on reaalselt toimiva tarkvara või selle osa arendamine alates nõudmiste väljaselgitamisest kuni lõppkasutaja testimiseni ja tarkvara väljastusdokumentide koostamiseni. Seejuures täidab iga üliõpilane arendusprotsessis üldjuhul rohkem kui ühte rolli.
Iseseisev töö
Kursus läbitakse valdavalt iseseisvalt arendustööd tehes ja klientidega suheldes. Õppejõududel on toetav, suunav ja abistav roll tulemuse saavutamisel.
Õppeaine õpiväljundid
Suutlikkus osaleda tarkvaraarenduse meeskonnas erinevates rollides. Oskused edukaks meeskonnatööks, efektiivseks kommunikatsiooniks ja töökorralduseks.


Hindamismeetodid
Arvestus.
Üliõpilased viivad läbi tarkvaraprojekti, koostavad dokumentatsiooni ja eneseanalüüsi. Arvestuse eelduseks on 80% praktikatundides osalemine.


Õppejõud
õp Inga Petuhhov
Kohustuslik kirjandus
Larman, C. 2004 Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development, Third Edition; Beck, K. 2004 Extreme Programming Explained: Embrace Change.
Asenduskirjandus
Ainet pole võimalik läbida asenduskirjanduse alusel.