XML rakendused (IFI6038.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6038.DT
vana ainekood
IFI6038
Õppeaine nimetus eesti k
XML rakendused
Õppeaine nimetus inglise k
XML Applications
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Aidata tundma õppida XMLi rakendusvaldkondi ja kasutamisvõimalusi, kasutada XMLi omaloodud programmides.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
XMLi kasutusvaldkonnad, eelised ja puudused. Keele võimalused, süntaks. Dokumendist andmete eraldamine ja dokumendi struktuuri muutmine XSL ja XPATHi abil. XMLiga suhtlemine programmeerimiskeeltes – R, PHP Andmepuud ja DOM. Mahukad dokumendid ja SAX. XML andmebaaside juures. XML-i põhised keeled ja vormingud, XML-põhiste standardite näiteid, kaardirakendused. Andmete analüüsimoodused R-keele abil. Reaalajarakenduste koostamine Shiny abil. Andmete analüüsi ja esitamise oskuse täiendamine muuhulgas datacamp.com veebikeskkonna kaudu. Rakenduste APIde kasutamine. Aine raamidesse kuulub muu hulgas ka andmeanalüüsi- ja vahetusega seotud rakendusprogrammide koostamine nii praktikumides kui iseseisva tööna.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab nimetada XMLi ja JSONi kasutuskohti;
- suudab lugeda ja täiendada XML-vormingus konfiguratsioonifaile;
- oskab kavandada ja kirja panna soovitavate andmete jaoks vajalikku XML-struktuuri;
- suudab koostada XML-sisendi ja väljundi omaloodud programmidele;
- tunneb levinumaid XML-põhiseid märgistuskeeli;
- suudab oma rakendustele lisada võimalusi avalike veebirakenduste APIde kaudu;
- oskab anda kättesaadavatest andmetest mitmesuguse detailsusega ülevaateid nii arvuliselt kui graafiliselt;
- oskab kokku kogutud andmete põhjal teha analüüse, koostada mudeleid ning neid omakorda kättesaadavaks teha nii inimesele kui arvutile.
Õppejõud
lekt Jaagup Kippar
space