Graafika ja muusika programmeerimine (IFI6028.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6028.DT
vana ainekood
IFI6028
Õppeaine nimetus eesti k
Graafika ja muusika programmeerimine
Õppeaine nimetus inglise k
Programming of Graphics and Music
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Antakse ülevaade põhilistest graafika ja muusika programmeerimise juures kasutatavatest algoritmidest ning praktilised oskused nende realiseerimiseks omale vajalike rakenduste juures.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Arvutigraafika programmeerimisvõimalused, keelte juures kasutatavad teegid. Jooniste koostamine, animatsioonide loomine. Rekursioon ja fraktalid. Kolmemõõtmeline graafika. Kolmkõlad, saateharmoonia. MIDI. MIDI-failide analüüs, sarnasuste leidmine muusikapalade juures, helilõikude sageduspuud. Kvanditud heli, helide muundamine.
Teemad võetakse kontakttundides näidete varal läbi. Suuremate kohta neist tuleb esitada iseseisvad tööd. Kolmandiku tulemusest moodustab kohapeal tehtav kontrolltöö.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb levinumaid graafika ja muusika programmeerimisvõtteid ja nende abil saavutatavaid võimalusi;
- oskab vajalikus programmeerimiskeeles nende põhjal omale vajaliku rakenduse kokku panna.
Õppejõud
Andrus Rinde
space