Graafika ja muusika programmeerimine (IFI6028.DT)
Õppeaine kood
IFI6028.DT
vana ainekood
IFI6028
Õppeaine nimetus eesti k
Graafika ja muusika programmeerimine
Õppeaine nimetus inglise k
Programming of Graphics and Music
Õppeaine maht EAP
3.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Antakse ülevaade põhilistest graafika ja muusika programmeerimise juures kasutatavatest algoritmidest ning praktilised oskused nende realiseerimiseks omale vajalike rakenduste juures.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Arvutigraafika programmeerimisvõimalused, keelte juures kasutatavad teegid. Jooniste koostamine, animatsioonide loomine. Rekursioon ja fraktalid. Kolmemõõtmeline graafika. Kolmkõlad, saateharmoonia. MIDI. MIDI-failide analüüs, sarnasuste leidmine muusikapalade juures, helilõikude sageduspuud. Kvanditud heli, helide muundamine.
Teemad võetakse kontakttundides näidete varal läbi. Suuremate kohta neist tuleb esitada iseseisvad tööd. Kolmandiku tulemusest moodustab kohapeal tehtav kontrolltöö.
Iseseisev töö
* Juhitav animatsioon
* 3D veebigraafika katsetus
* Joonistusalgoritmi katsetus
* Juhitav MIDI-heli
* MIDI või digiheli töötlus
* Kontrolltöö
* Teooriaseminar

Täpsem info aine koduleel
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinu:
Tunneb levinumaid graafika ja muusika programmeerimisvõtteid ja nende abil saavutatavaid võimalusi;
Oskab parasjagu vajalikus programmeerimiskeeles nende põhjal omale vajaliku rakenduse kokku panna.
Hindamismeetodid
Arvestus. Arvestuse sooritamiseks tuleb esitada kodutööd läbitud suuremate teemade kohta. Samuti sooritada kontrolltöö, arvestustöö ning teooriaseminar.


Õppejõud
Andrus Rinde
Kohustuslik kirjandus
Õppejõu koostatud konspektid
Kliendipoolsed veebirakendused:
http://minitorn.tlu.ee/~jaagup/kool/java/loeng/kliendirak/kliendirakendused.odt
Graafika ja muusika programmeerimine
http://minitorn.tlu.ee/~jaagup/kool/java/loeng/gm03/gm03.doc

Asenduskirjandus
Asenduskirjandus ja –teemad on võimalik kokku panna kokkuleppel õppejõuga