Asjade internet (IFI6101.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6101.DT
vana ainekood
IFI6101
Õppeaine nimetus eesti k
Asjade internet
Õppeaine nimetus inglise k
Internet of Things
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade üle võrgu ühendatavatest seadmetest, anduritest ja nende ühendamise viisidest. Demonstreerida erinevaid võimalikke lahendusi ning anda praktilised oskused tavaelus kasutatavate seadmete ja andurite ühendamiseks võrku koos nende toimimiseks vajaliku tarkvara loomisega.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Seadmete ühendamise moodused ajaloos, jõudmine tekkivate standarditeni. Standardite kandidaadid, nende eripärad, kasutusvaldkonnad. Lahenduste loomise juures tekkivad korralduslikud probleemid ja leevendused. Võrku ühendatavad seadmed ja kasutatavad protokollid. Vajalikud adapterid seadmete liidestamiseks. Võrguühenduse loomise moodused, vajalikud seadistused Linuxi ning Androidi juures. Võrguprogrammide loomise eripärad. Java, Pythoni ja PHP näited. Andmete ülekanne ja töötlemine. Rakenduste töökindluse testimine. Iseseisev teooriamaterjalide lugemine ning võrgulahenduste koostamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb seadmete ühendamise võimalusi ja standardeid ning seadmetega seotud võrgurakenduste tarkvaralisi probleeme ja võimalusi;
- oskab nende põhjal koostada reaalelus kasutatavaid lahendusi ja katseseadmeid.
Õppejõud
Jaagup Kippar
space