Asjade internet (IFI6101.DT)
Õppeaine kood
IFI6101.DT
vana ainekood
IFI6101
Õppeaine nimetus eesti k
Asjade internet
Õppeaine nimetus inglise k
Internet of Things
Õppeaine maht EAP
3.0
Orienteeruv kontakttundide maht
56
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade üle võrgu ühendatavatest seadmetest, anduritest ja nende ühendamise viisidest. Demonstreerida erinevaid võimalikke lahendusi ning anda praktilised oskused tavaelus kasutatavate seadmete ja andurite ühendamiseks võrku koos nende toimimiseks vajaliku tarkvara loomisega.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Seadmete ühendamise moodused ajaloos, jõudmine tekkivate standarditeni. Standardite kandidaadid, nende eripärad, kasutusvaldkonnad. Lahenduste loomise juures tekkivad korralduslikud probleemid ja leevendused. Võrku ühendatavad seadmed ja kasutatavad protokollid. Vajalikud adapterid seadmete liidestamiseks. Võrguühenduse loomise moodused, vajalikud seadistused Linuxi ning Androidi juures. Võrguprogrammide loomise eripärad. Java, Pythoni ja PHP näited. Andmete ülekanne ja töötlemine. Rakenduste töökindluse testimine. Iseseisev teooriamaterjalide lugemine ning võrgulahenduste koostamine.
Iseseisev töö
Praktikumides alustatud lahenduste viimistlemine
Enabling Things to Talk õpiku läbi töötamine

Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinu:
Tunneb seadmete ühendamise võimalusi ja standardeid ning seadmetega seotud võrgurakenduste tarkvaralisi probleeme ja võimalusi
Oskab nende põhjal koostada reaalelus kasutatavaid lahendusi ja katseseadmeid.
Hindamismeetodid
Arvestus. Arvestuse sooritamiseks tuleb esitada kodu- ja tunnitööd läbitud suuremate teemade kohta. Samuti sooritada kontrolltöö ning teooriaseminar. Arvestuse saamiseks peavad olema sooritatud vähemalt kümne praktikumi tööd, kontrolltöö ning teooriaseminar.
Õppejõud
Jaagup Kippar
Kohustuslik kirjandus
Enabling Things to Talk
http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-642-40403-0
Asenduskirjandus
Õppeainet ei ole võimalik läbida asenduskirjanduse alusel