Arvutigraafika (MII6023.DT)
space
Õppeaine kood
MII6023.DT
vana ainekood
MII6023
Õppeaine nimetus eesti k
Arvutigraafika
Õppeaine nimetus inglise k
Computer Graphics
Õppeaine maht EAP
4.5
Kontrollivorm
hindeline arvestus
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua selline õpikeskkond, mis toetab teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste omandamist arvutigraafika valdkonnas.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Värvusõpetuse, disaini ja kompositsiooni printsiipidest. Arvutigraafika põhimõisted. Vektorgraafika ja rastergraafika. Graafikafailide formaadid ja nende kasutusvaldkonnad. Arvutigraafika rakendusvaldkonnad. CorelDraw 12 paketti kuuluvad programmid ja nende kasutamine. Vektorgraafikale baseeruvate ülesannete püstitused ja nende lahendamine. Rastergraafika valdkonda kuuluvate ülesannete klassid. Töö rastergraafika programmi CorelPhotopaint või Adobe Photoshop keskkonnas. Veebi avalehtede kujundamine. Programmeerimisele baseeruv arvutigraafika. 3D graafika vabavara programmi PovRay baasil. Fraktaalid arvutigraafikas.
Õppetöö viiakse läbi arvutiklassis ja loeng ning praktiline tegevus on tihedalt integreeritud. Semestri viimases tunnis analüüsitakse iseseisva töö raames valminud portfoolio sisu ja fikseeritakse tulemus. Iseseisva töö raames tuleb kinnistada ja loominguliselt edasi arendada
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- Orienteerub arvutigraafika ainevaldkonna mõistete süsteemis (mõisted, seosed, kriteeriumid).
- On võimeline lahendama graafilise info töötluse valdkonnas püstitatud ülesandeid (logode disain, reklaamplakatid, posterid, veebi avalehtede disain, 3D graafika).
- On võimeline oma mõtet / sõnumit graafiliselt visualiseerima (kontseptsioon ja tehniline teostus).Õppejõud
lekt. Olev Räisa
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space