Arvutimängud (IFI6099.DT)
Õppeaine kood
IFI6099.DT
vana ainekood
IFI6099
Õppeaine nimetus eesti k
Arvutimängud
Õppeaine nimetus inglise k
Computer Games
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
Martin Sillaots (eesti keel) tavaline kursus
Mikhail Fiadotau (inglise keel) tavaline kursus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on anda ülevaade elektrooniliste mängude kavandamise ja arendamisega seotud teoreetilistest ning praktilistest aspektidest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Mängu olemus ja elemendid. Mängude liigitus ja žanrid. Mängu loomise protsess ja rollid. Mängu idee ja kontseptsioon. Mängijate tüübid ja sihtgrupid. Mängu eesmärgid, tegevused ja reeglid. Interaktiivne lugu. Mängu maailm, tegelased ja kasutajaliides. Digitaalsed ja paber prototüübid. Mängu spetsifikatsioon.

Kursuse põhirõhk on arvutimängude kavandamisel (disain). Üliõpilastest moodustatud meeskonnad kavandavad arvutimängu ideest elektroonilise prototüübini. Teoreetilised teemakäsitlused on integreeritud praktiliste ülesannetega.
Iseseisev töö
Kursuse lõpus esitlevad üliõpilased meeskonnatöös loodud mängu prototüüpe. Lisaks prototüübile luuakse mängu spetsifikatsioon. Spetsifikatsiooni ja mängu osade kavandamine on seotud kursuse läbivate üksikülesannetega.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinu omab ülevaadet mängude loomise üldisest protsessist ning oskab kavandada arvutimänge.

Hindamismeetodid
Eksam.
Eksami hinne kujuneb kursuse käigus sooritatavate jooksvate tööde koondtulemusest.

Üliõpilased koguvad iga ülesande eest teatud hulga punkte. Punktidest moodustub edetabel ja tasemed. Lõpuheitlus on võidetud, kui mängija on kogunud piisava hulga punkte (vaata kursuseprogrammis eksami hindamiskriteeriumid).
Õppejõud
Martin Sillaots
Kohustuslik kirjandus
Õppejõu poolt loodud õppematerjalid
Asenduskirjandus
Adams, Ernest (2009). Fundamentals of Game Design. New Riders.