3D modelleerimine (MII6030.DT)
space
Õppeaine kood
MII6030.DT
vana ainekood
MII6030
Õppeaine nimetus eesti k
3D modelleerimine
Õppeaine nimetus inglise k
3D Modelling
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
hindeline arvestus
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Selgitada 3d mudelite olemust ja erinevaid konstrueerimise võimalusi. Ülevaade CAD/CAM programmide kasutamisest ja eesmärkidest.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Solid EDGE kasutamise loogika ja erinevused enamikest CAD programmidest. Koostul põhinev projekteerimine. Detailidevahelised suhted. Suured koostud. Automaatne spetsifikatsioonide koostamine. 2D jooniste genereerimine mudelist. Lõiked koostust. Struktuurvaated. Integreeritus kontoriprogrammidega. Otseside paljude CAD pakettidega. Detailide modelleerimine, kasutades konstruktiivseid iseärasusi (näit. ava, ribi jne.) Visualiseerimine. Töö “plekiga”. Antakse ülevaade 3d projekteerimisest üldse.

Kasutatakse loengute ja praktikumide kombineeritud vormi. Ka suur osa loengutest on praktilise suunitlusega.
Ülesannete maht on enamasti suurem kui praktikumis läbi teha jõutakse, seetõttu on küllaltki oluline roll iseseisval tööl.
Kasutatava tarkvara saab koduseks kasutamiseks vajadusel õppejõu käest.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- Oskus kasutada SolidEdge võimalusi
- Oskus luua 3d detaile, nii „massi täis olevaid”, kui ka „lehtmetallist” ning nendest kooste kokku panna
- Suutlikkus genereerida 3d mudelitest 2d jooniseid ja 2d joonistest 3d mudeleid.
- Teadmised CAM võimalustest
Õppejõud
lekt. Kalle Kivi
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space