Digipädevuste baaskursus (IFI6206.DT)
Õppeaine kood
IFI6206.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Digipädevuste baaskursus
Õppeaine nimetus inglise k
Basics of the Digital Competencies
Õppeaine maht EAP
3.0
Orienteeruv kontakttundide maht
52
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
Kalle Kivi (eesti keel) tavaline kursus
Jaanika Meigas (eesti keel) e-toega kursus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kujundada üliõpilases teadmised ja praktilised oskused digitehnoloogiate eesmärgipärasest ja loovast kasutamisest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus on praktilistele tegevustele üles ehitatud ning teemad on valdkonnapõhised, mistõttu teemad võivad varieeruda vastavalt õppekavale või valdkonnale. Kursusel planeeritud teemad, mille seast kursust telliv üksus saab endale teemad valida:

Tekstitöötlus;
Esitlustehnika;
Tabelarvutus;
Raster- ja vektorgraafika alused;
Heli- ja videotöötluse alused;
Digitaalse fotograafia alused;
Sotsiaalmeedia.
Iseseisev töö
Iseseisvaks tööks on praktiliste ülesannete lahendamine kontoritarkvara, heli-, video ja graafikatöötluse tarkvara ning sotsiaalmeediat kasutades.
Õppeaine õpiväljundid
Kuna kursuse sisu on valdkonna spetsiifiline, siis õpiväljundid sõltuvad valitud teemadest.

Üliõpilane:
Mõistab digi- ja sotsiaalmeedia olemust ning teab selle rakendusvaldkondi;
Oskab kasutada kontoritarkvara kirjalike üliõpilastööde koostamiseks;
Oskab luua esitlusi, järgides soovituslikke reegleid ja kasutades tarkvara võimalusi;
Oskab kasutada graafika-, heli- ja videotöötluse tarkvara.
Oskab kasutada koostöökeskkondi meeskonnatöö planeerimiseks ja läbiviimiseks.
Hindamismeetodid
Eksam.
Õppejõud
Jaanika Meigas