Digipädevuste baaskursus (IFI6206.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6206.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Digipädevuste baaskursus
Õppeaine nimetus inglise k
Basics of the Digital Competencies
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Andrus Rinde (õpetamise keel: inglise keel)
Marge Kusmin (õpetamise keel: eesti keel)
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada üliõpilases teadmised ja praktilised oskused digitehnoloogiate eesmärgipärasest ja loovast kasutamisest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus on praktilistele tegevustele üles ehitatud ning teemad on valdkonnapõhised, mistõttu teemad võivad varieeruda vastavalt õppekavale või valdkonnale. Kursusel planeeritud teemad, mille seast kursust telliv üksus saab endale teemad valida:

Tekstitöötlus;
Esitlustehnika;
Tabelarvutus;
Raster- ja vektorgraafika alused;
Heli- ja videotöötluse alused;
Digitaalse fotograafia alused;
Sotsiaalmeedia.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- selgitab digi- ja sotsiaalmeedia olemust ning kaardistab erinevaid koostöökeskkondi;
- koostab kontoritarkvaraga korrektselt vormindatud kirjalikke üliõpilastöid;
- loob esitlusi, järgides soovituslikke reegleid ja kasutades tarkvara võimalusi;
- kasutab üliõpilastöödes eesmärgipärast graafika-, heli- ja videotöötluse tarkvara
- planeerib ja kasutab erinevaid koostöökeskkondi meeskonnatöös.
Õppejõud
Jaanika Meigas
space