Digipädevuste baaskursus (IFI6206.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6206.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Digipädevuste baaskursus
Õppeaine nimetus inglise k
Basics of the Digital Competencies
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Kalle Kivi (õpetamise keel: eesti keel)
Marge Kusmin (õpetamise keel: eesti keel)
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kujundada üliõpilases teadmised ja praktilised oskused digitehnoloogiate eesmärgipärasest ja loovast kasutamisest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus on praktilistele tegevustele üles ehitatud ning teemad on valdkonnapõhised, mistõttu teemad võivad varieeruda vastavalt õppekavale või valdkonnale. Kursusel planeeritud teemad, mille seast kursust telliv üksus saab endale teemad valida:

Tekstitöötlus;
Esitlustehnika;
Tabelarvutus;
Raster- ja vektorgraafika alused;
Heli- ja videotöötluse alused;
Digitaalse fotograafia alused;
Sotsiaalmeedia.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- mõistab digi- ja sotsiaalmeedia olemust ning teab selle rakendusvaldkondi;
- oskab kasutada kontoritarkvara kirjalike üliõpilastööde koostamiseks;
- oskab luua esitlusi, järgides soovituslikke reegleid ja kasutades tarkvara võimalusi;
- oskab kasutada graafika-, heli- ja videotöötluse tarkvara.
- oskab kasutada koostöökeskkondi meeskonnatöö planeerimiseks ja läbiviimiseks.
Õppejõud
Jaanika Meigas
space