MS Windows´i operatsioonisüsteemid (IFI6045.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6045.DT
vana ainekood
IFI6045
Õppeaine nimetus eesti k
MS Windows´i operatsioonisüsteemid
Õppeaine nimetus inglise k
MS Windows Operating Systems
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Aine eesmärgiks on luua eeldused MS Windows operatsioonisüsteemide praktilise haldamisoskuse kujunemiseks andes ülevaate selleks vajalikest töövahenditest ja meetoditest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
MS Windowsi op.süsteemide ajalugu ja kujunemine. Operatsioonisüsteemi paigaldamine. Erinevad paigaldusvõimalused. Partitsioonid. Failisüsteemi tüübid. NTFS failisüsteemi õigused. Installatsioonijärgsed seadistused. Süsteemi seadistused. Turvaseaded. Group Policy. Süsteemi register, teenused. Kasutajakontode haldamine. Andmete varundamine, taastamine. Käsurida, skriptid. Võrguseaded. Levinumad serveriteenused, seadistamine. Domeenid. Iseseisvad ülesanded: Operatsioonisüsteemi komponentidest, seadetest ning arvutisüsteemi riistvaralistest komponentidest automatiseeritud vahenditega ülevaatliku dokumentatsiooni loomine. Etteantud nõuete põhjal NTFS failisüsteemis juurdepääsuõiguste määramine; Group Policy seadete määramine; kasutajakontode ja –gruppide loomine; ülesande lahendamiseks käsureaskripti kirjutamine. Loengus tutvustatud tarkvara abil etteantud nõuete põhjal varukoopia loomine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab nimetada erinevaid MS Windows’i perekonna operatsioonisüsteeme ning kirjeldada nende erinevusi;
- suudab iseseisvalt installeerida MS Windows’i perekonna operatsioonisüsteeme;
- suudab iseseisvalt seadistada MS Windows’i perekonna operatsioonisüsteemide komponente arvestades seejuures erinevaid võimalikke vajadusi;
- oskab nimetada, leida ning iseseisvalt kasutada administraatori töövahendeid;
- oskab nimetada MS Windowsi operatsioonisüsteemide peamisi alamsüsteeme ning kirjeldada nende funktsioone;
- oskab kirjeldada ning rakendada elementaarseid turvameetmeid.
Õppejõud
Tanel Toova
space