Operatsioonisüsteemide alused ja haldamine (IFI6209.DT)
Õppeaine kood
IFI6209.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Operatsioonisüsteemide alused ja haldamine
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Operating Systems Management
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
56
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Aine eesmärgiks on anda ülevaade operatsioonisüsteemide üldistest tööpõhimõtetest ning tutvustada operatsioonisüsteemide haldusvahendeid ja nende kasutamist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
- Operatsioonisüsteemide ajalugu
- Operatsioonisüsteemide üldised tööpõhimõtted
- Windows operatsioonisüsteemid
- Linux operatsioonisüsteemid
- Operatsioonisüsteemide paigaldamine
- Operatsioonisüsteemide seadistamine
+ Elementaarsed turvaseaded
+ Kasutajaliidese seadistamine
+ Teenuste seadistamine
+ Kasutajakontode haldamine
- Kaughaldus
- Virtualiseerimine
- Käsurida ja skriptid
- Operatsioonisüsteemide masspaigaldus
- Andmete varundamine ja taastamine
Iseseisev töö
Üliõpilane sooritab neli iseseisvat ülesannet. Ülesannete lahenduseks on kirjalikus vormis raport. Ülesannete sisuks on etteantud nõuete põhjal operatsioonisüsteemi mõne alamkomponendi seadistamine. Täpsed ülesannete kirjeldused on leitavad kursuseprogrammist.
Õppeaine õpiväljundid
Ainekursuse läbinu:
- oskab nimetada erinevaid operatsioonisüsteeme ja kirjeldada nende erinevusi;
- oskab nimetada ja kirjeldada operatsioonisüsteemi toimimise põhimõtteid ja alamsüsteeme;
- suudab iseseisvalt installeerida ja uuendada operatsioonisüsteeme;
- suudab iseseisvalt seadistada operatsioonisüsteemide komponente arvestades seejuures erinevaid võimalikke vajadusi;
- oskab nimetada, leida ning iseseisvalt kasutada operatsioonisüsteemide haldamiseks vajalikke töövahendeid;
- oskab algtasemel kasutada virtualiseerimisvahendeid;
Hindamismeetodid
Kirjalik eksam valikvastustega testi kujul. Eksamile pääsemise eelduseks on kõigi iseseisvate tööde esitamine ja sooritamine hindele „arvestatud“.
Eksam annab 100% hindest.
Õppejõud
Tanel Toova
Kohustuslik kirjandus
Ainekonspekt
Asenduskirjandus
Ainet pole võimalik läbida asenduskirjanduse alusel.