Operatsioonisüsteemide alused ja haldamine (IFI6209.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6209.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Operatsioonisüsteemide alused ja haldamine
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Operating Systems Management
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Aine eesmärgiks on anda ülevaade operatsioonisüsteemide üldistest tööpõhimõtetest ning tutvustada operatsioonisüsteemide haldusvahendeid ja nende kasutamist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
- Operatsioonisüsteemide ajalugu
- Operatsioonisüsteemide üldised tööpõhimõtted
- Windows operatsioonisüsteemid
- Linux operatsioonisüsteemid
- Operatsioonisüsteemide paigaldamine
- Operatsioonisüsteemide seadistamine
+ Elementaarsed turvaseaded
+ Kasutajaliidese seadistamine
+ Teenuste seadistamine
+ Kasutajakontode haldamine
- Kaughaldus
- Virtualiseerimine
- Käsurida ja skriptid
- Operatsioonisüsteemide masspaigaldus
- Andmete varundamine ja taastamine
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab nimetada erinevaid operatsioonisüsteeme ja kirjeldada nende erinevusi;
- oskab nimetada ja kirjeldada operatsioonisüsteemi toimimise põhimõtteid ja alamsüsteeme;
- suudab iseseisvalt installeerida ja uuendada operatsioonisüsteeme;
- suudab iseseisvalt seadistada operatsioonisüsteemide komponente arvestades seejuures erinevaid võimalikke vajadusi;
- oskab nimetada, leida ning iseseisvalt kasutada operatsioonisüsteemide haldamiseks vajalikke töövahendeid;
- oskab algtasemel kasutada virtualiseerimisvahendeid;
Õppejõud
Tanel Toova
space