Operatsioonisüsteemide alused ja haldamine (IFI6209.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6209.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Operatsioonisüsteemide alused ja haldamine
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Operating Systems Management
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Tanel Toova (õpetamise keel: eesti keel)
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Aine eesmärgiks on anda ülevaade operatsioonisüsteemide üldistest tööpõhimõtetest ning tutvustada operatsioonisüsteemide haldusvahendeid ja nende kasutamist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
- Operatsioonisüsteemide ajalugu
- Operatsioonisüsteemide üldised tööpõhimõtted
- Windows operatsioonisüsteemid
- Linux operatsioonisüsteemid
- Operatsioonisüsteemide paigaldamine
- Operatsioonisüsteemide seadistamine
+ Elementaarsed turvaseaded
+ Kasutajaliidese seadistamine
+ Teenuste seadistamine
+ Kasutajakontode haldamine
- Kaughaldus
- Virtualiseerimine
- Käsurida ja skriptid
- Operatsioonisüsteemide masspaigaldus
- Andmete varundamine ja taastamine
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab nimetada erinevaid operatsioonisüsteeme ja kirjeldada nende erinevusi;
- oskab nimetada ja kirjeldada operatsioonisüsteemi toimimise põhimõtteid ja alamsüsteeme;
- suudab iseseisvalt installeerida ja uuendada operatsioonisüsteeme;
- suudab iseseisvalt seadistada operatsioonisüsteemide komponente arvestades seejuures erinevaid võimalikke vajadusi;
- oskab nimetada, leida ning iseseisvalt kasutada operatsioonisüsteemide haldamiseks vajalikke töövahendeid;
- oskab algtasemel kasutada virtualiseerimisvahendeid;
Õppejõud
Tanel Toova
space