Arvutite ja võrkude haldamine (IFI6215.DT)
Õppeaine kood
IFI6215.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Arvutite ja võrkude haldamine
Õppeaine nimetus inglise k
Maintenance of Computers and Networks
Õppeaine maht EAP
3.0
Orienteeruv kontakttundide maht
42
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine loob eelduse põhjalike teadmiste omandamiseks enamlevinud serverarvutitel kasutatavatest operatsioonisüsteemidest ja võrguteenustest ning nende haldamise põhimõtetest haldamaks väikesi ja keskmise suurusega arvutivõrke.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Riist- ja tarkvara dokumenteerimine. Arvutivõrgu kaardistamine ja dokumenteerimine. Arvutisüsteemi haldamise alused. HelpDesk.
UNIX-laadsete arvutisüsteemide haldamine (Linux näitel).
Võrguteenused ja nende planeerimine: e-mail, DNS, ftp, ntp, ssh, www (Apache server, PHP), Samba server jm.
Konfiguratsioonifailid. Konfigureerimisvahendid.
Kaugligipääsu võimalused.
Veakindlussüsteemid: RAID.
Varundamine ja taastamine, arhiveerimine.
Tulemüürid, privaatvõrgud.
Võrguhaldusprotokoll SNMP.
Süsteemi jälgimine.
Logid, roteerimine, logide analüüs.
Konfiguratsioonihalduse võimalused, automatiseerimine.
Virtualiseerimisplatvormid.
Klastrid.
Iseseisev töö
Igal üliõpilasel tuleb teha iseseisev töö, mis koosneb õppejõu poolt ette antud praktilisest ülesandest (teatud võrguteenuse seadistamine etteantud viisil).
Õppeaine õpiväljundid
Üliõpilane:
omab teadmisi andmesidest, Interneti toimimisest;
omab teadmisi UNIX-laadsete (Linux) operatsioonisüsteemide ja võrguteenuste töö- ja haldamise põhimõtetest;
oskab orienteeruda serverites ja andmesidevõrkudes kasutatavates erinevate tehnoloogiate töös;
on võimeline installeerima ja seadistama võrguteenuseid UNIX-tüüpi (Linux) operatsioonisüsteemidel;
on võimeline analüüsima ja lahendama TCP/IP ja Ethernet võrkude probleeme.
Hindamismeetodid
Kirjalik eksam testi kujul. Eksamile pääsemise eelduseks on iseseisva töö edukas sooritamine ja esitamine, mis annab 10% hindest. Eksam annab 90% hindest.
Õppejõud
Meelis Karp
Kohustuslik kirjandus
Õppejõu materjalid.
Asenduskirjandus
Ainet pole võimalik läbida asenduskirjanduse alusel.