Arvutite ja võrkude haldamine (IFI6215.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6215.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Arvutite ja võrkude haldamine
Õppeaine nimetus inglise k
Maintenance of Computers and Networks
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine loob eelduse põhjalike teadmiste omandamiseks enamlevinud serverarvutitel kasutatavatest operatsioonisüsteemidest ja võrguteenustest ning nende haldamise põhimõtetest haldamaks väikesi ja keskmise suurusega arvutivõrke.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Riist- ja tarkvara dokumenteerimine. Arvutivõrgu kaardistamine ja dokumenteerimine. Arvutisüsteemi haldamise alused. HelpDesk.
UNIX-laadsete arvutisüsteemide haldamine (Linux näitel).
Võrguteenused ja nende planeerimine: e-mail, DNS, ftp, ntp, ssh, www (Apache server, PHP), Samba server jm.
Konfiguratsioonifailid. Konfigureerimisvahendid.
Kaugligipääsu võimalused.
Veakindlussüsteemid: RAID.
Varundamine ja taastamine, arhiveerimine.
Tulemüürid, privaatvõrgud.
Võrguhaldusprotokoll SNMP.
Süsteemi jälgimine.
Logid, roteerimine, logide analüüs.
Konfiguratsioonihalduse võimalused, automatiseerimine.
Virtualiseerimisplatvormid.
Klastrid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab teadmisi andmesidest, Interneti toimimisest;
- omab teadmisi UNIX-laadsete (Linux) operatsioonisüsteemide ja võrguteenuste töö- ja haldamise põhimõtetest;
- oskab orienteeruda serverites ja andmesidevõrkudes kasutatavates erinevate tehnoloogiate töös;
- on võimeline installeerima ja seadistama võrguteenuseid UNIX-tüüpi (Linux) operatsioonisüsteemidel;
- on võimeline analüüsima ja lahendama TCP/IP ja Ethernet võrkude probleeme.
Õppejõud
Meelis Karp
space