Infotehnoloogia eetilised, sotsiaalsed ja professionaalsed aspektid (IFI6063.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6063.DT
vana ainekood
IFI6063
Õppeaine nimetus eesti k
Infotehnoloogia eetilised, sotsiaalsed ja professionaalsed aspektid
Õppeaine nimetus inglise k
Ethical, Social and Professional Aspects of Information Technology
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade IT laiemast ühiskondlikust taustast ning vastastikusest mõjust ühiskonnaelu teiste sfääridega (seadusandlus, haridus, teadus jpm) ning kujundada IT-spetsialistile vajalikke sotsiaalseid hoiakuid ja arusaamu.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ülevaade IT ja Interneti ajaloost. Infoühiskond ja uus meedia. Intellektuaalomand vs vaba kultuur. Tarkvaralitsentside maailm. Võrgutsensuur ja -privaatsus. IT ja professionalism. IT riskid ja ergonoomika. Võrguturve ja -ohud. Võrgusuhtluse eripärad. Häkkerid: ajalugu ja tehnokultuur. Võrgukogukonnad. Kogukondliku suurprojekti näide: Linux. Teistmoodi IT: infotehnoloogia ja puuetega inimesed.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teadvustab IT laiemat sotsiaalset konteksti ning on kujundanud vastavad hoiakud;
- tunneb IT arengulugu ning võrgukultuuri, oskab analüüsida hetkeseisu ning pakkuda välja võimalikke tulevikustsenaariume;
- tunneb tarkvara ja võrgusisu õiguslikke regulatsioone (autoriõigus, litsentsid);
- tunneb ja teadvustab IT-ga seotud eetilisi probleeme;
- on tuttav professionaalsuse mõistega IT vallas;
- tunneb sotsiaalse tarkvara vahendeid ja oskab neid kasutada e-õppes (praktilise töö kaudu).
Õppejõud
dots Kaido Kikkas
space