3D animeerimine (IFI6102.DT)
Õppeaine kood
IFI6102.DT
vana ainekood
IFI6102
Õppeaine nimetus eesti k
3D animeerimine
Õppeaine nimetus inglise k
3D Animation
Õppeaine maht EAP
3.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Selgitada 3D objektide loomise tehnikaid, 3D stseenide loomist ja animeerimist
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Erinevad 3D modelleerimistehnikad (primitiivide kasutamine, polügonaal ja orgaaniline modelleerimine). Materjalide kasutamine, tekstuurid. Valgus. Kaamerad. Stseeni animeerimine. Skeletiline animatsioon, kinemaatika. Osakeste animatsioon. Stseeni visualiseerimine.
Kursuse põhiosa koosneb loengutest ja praktikumidest, kus üliõpilastelt oodatakse aktiivset kaasamõtlemist ja -töötamist.
Iseseisev töö
Kursuse raames tuleb üliõpilastel luua 3D objekte ning neid animeerida. Iseseisva töö konkreetsed juhised antakse tundides ja avaldatakse kursuse veebilehel.
Õppeaine õpiväljundid
Õppija teab ja tunneb erinevaid meetodeid 3D objektide loomiseks, materjalide loomise ja kasutamise põhimõtteid, 3D animeerimise tehnikaid. Õppija oskab luua erinevaid 3D objekte, sealhulgas orgaanilisi tegelasi, neid animeerida ja oma loodud 3D stseene visualiseerida.
Hindamismeetodid
Eksam.
Hinne kujuneb 100% eksami tulemuse alusel.
Eksam koosneb praktiliste ülesannete lahendamisest.
Õppejõud
Andrus Rinde
Kohustuslik kirjandus
Õppejõu poolt jagatavad materjalid
Asenduskirjandus
Kursust pole võimalik läbida asenduskirjanduse abil