3D animeerimine (IFI6102.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6102.DT
vana ainekood
IFI6102
Õppeaine nimetus eesti k
3D animeerimine
Õppeaine nimetus inglise k
3D Animation
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Selgitada 3D objektide loomise tehnikaid, 3D stseenide loomist ja animeerimist
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Erinevad 3D modelleerimistehnikad (primitiivide kasutamine, polügonaal ja orgaaniline modelleerimine). Materjalide kasutamine, tekstuurid. Valgus. Kaamerad. Stseeni animeerimine. Skeletiline animatsioon, kinemaatika. Osakeste animatsioon. Stseeni visualiseerimine.
Kursuse põhiosa koosneb loengutest ja praktikumidest, kus üliõpilastelt oodatakse aktiivset kaasamõtlemist ja -töötamist.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab ja tunneb erinevaid meetodeid 3D objektide loomiseks, materjalide loomise ja kasutamise põhimõtteid, 3D animeerimise tehnikaid;
- oskab luua erinevaid 3D objekte, sealhulgas orgaanilisi tegelasi, neid animeerida ja oma loodud 3D stseene visualiseerida.

Õppejõud
Andrus Rinde
space