Visual Basicu rakendusi (MII6027.DT)
space
Õppeaine kood
MII6027.DT
vana ainekood
MII6027
Õppeaine nimetus eesti k
Visual Basicu rakendusi
Õppeaine nimetus inglise k
Visual Basic Applications
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
hindeline arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused Visual Basicu kasutamiseks nii skriptkeelena olemasoleva rakenduse võimaluste suurendamisel kui iseseisva keelena tervikrakenduste loomisel


Õppeaine sisu lühikirjeldus
VBA MS Office ning Open Office koosseisus. Tabelarvutusfunktsioonide koostamine. Joonised. Vorm, graafikakomponendid, otsing. Tekstifailid. Veebilehtede genereerimine. Tekstidokumentide analüüs ja koostamine. Andmeallikad, andmebaasid, SQL. Andmevormingud, XML.
Keele süntaks: andmetüübid, alamprogrammid, klassid. Arengusuunad: COM, COM+,
.NET raamistik ja sellele töölaua- ning veebirakenduste loomine. Kasutatavad klassid, sündmustele reageerimine. Arendusvahendid.
Iseseisva tööna luuakse VB-d kasutades rakendusi MS Excelile ja Word'ile ja OO Writer'ile ja Calc'ile.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Kursuse läbinu
suudab luua kontoritarkvarale vajalikke abifunktsioone.
Oskab luua Visual Basicu abil lihtsamaid tarvilikke spetsiifilisi iseseisvaid rakendusi.Õppejõud
lekt. Jaagup Kippar
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space