Disaini- ja arenduslabor (IFI7214.DT)
Õppeaine kood
IFI7214.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Disaini- ja arenduslabor
Õppeaine nimetus inglise k
Design and Development Lab
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
20
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 sügissemestri õppejõud
Vladimir Tomberg (eesti keel) e-toega kursus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Tutvustada disaini- ja arendusprotsesside aluseid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Disaini- ja arendusprotsessid tutvustus läbi rühmatöö, mis leiab aset DTI laborites (interaktsioonidisaini labor, tarkvaraarenduse labor ja robootikalabor). Rühmatöö käigus luuakse prototüüp koos juurdekuuluva dokumentatsiooni ja kasutusinstruktsioonidega.
Õppija saab praktilise kogemuse disaini- ja arendusmetoodikatest, prototüüpimisest ja kiirest disaniproduktide evalveerimisest.
Kursuse praktilise osa käigus kasutavad üliõpilased järgmisi tehnoloogiaplatvorme ja vahendeid:
- Arduino Uno riistvarakontroller koos Arduino IDE programmeerimiskeskkonnaga;
- erinevad sensorid ja aktuaatorid (sh. ultrahelisensor, passiivne infrapunasensor, valgussensor, temperatuurisensor, mikromootor, samm-mootor, led, pieso heligeneraator);
- Raspberry Pi miniarvuti.
Iseseisev töö
Osa prototüübi loomisele kuluvast ajast hõlmab iseseisev töö, mille ajal saavad aines osalevad üliõpilased kasutada DTI laborite vahendeid.
Õppeaine õpiväljundid
Omab ülevaadet kaasaaegsetest disaini -ja arendusprotsessidest.
Tunneb protsesse ja töövahendeid ning oskab neid eesmärgipäraselt kasutada.
On võimeline edaspidi sarnastes disainiprojektides osalema täitja või juhendajana.
Hindamismeetodid
Üliõpilane dokumenteerib oma grupi disaini- ja arendustööd portfoolios ning viimases praktikumis esitleb loodud prototüüpi.
Õppejõud
Vladimir Tomberg
Kohustuslik kirjandus
Kursuse materjalid
Asenduskirjandus
Ainet pole võimalik läbida asenduskirjanduse põhjal.