Disaini- ja arenduslabor (IFI7214.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7214.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Disaini- ja arenduslabor
Õppeaine nimetus inglise k
Design and Development Lab
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Tutvustada disaini- ja arendusprotsesside aluseid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Disaini- ja arendusprotsessid tutvustus läbi rühmatöö, mis leiab aset DTI laborites (interaktsioonidisaini labor, tarkvaraarenduse labor ja robootikalabor). Rühmatöö käigus luuakse prototüüp koos juurdekuuluva dokumentatsiooni ja kasutusinstruktsioonidega.
Õppija saab praktilise kogemuse disaini- ja arendusmetoodikatest, prototüüpimisest ja kiirest disaniproduktide evalveerimisest.
Kursuse praktilise osa käigus kasutavad üliõpilased järgmisi tehnoloogiaplatvorme ja vahendeid:
- Arduino Uno riistvarakontroller koos Arduino IDE programmeerimiskeskkonnaga;
- erinevad sensorid ja aktuaatorid (sh. ultrahelisensor, passiivne infrapunasensor, valgussensor, temperatuurisensor, mikromootor, samm-mootor, led, pieso heligeneraator);
- Raspberry Pi miniarvuti.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab ülevaadet kaasaaegsetest disaini -ja arendusprotsessidest;
- tunneb protsesse ja töövahendeid ning oskab neid eesmärgipäraselt kasutada;
- on võimeline edaspidi sarnastes disainiprojektides osalema täitja või juhendajana.
Õppejõud
Vladimir Tomberg
space