Andmebaaside projekteerimine (IFI6013.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6013.DT
vana ainekood
IFI6013
Õppeaine nimetus eesti k
Andmebaaside projekteerimine
Õppeaine nimetus inglise k
Design and Development of Databases
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärgiks on anda kuulajatele ülevaade andmebaaside kavandamise metoodikatest, andmebaaside loomise ning käsitlemise meetoditest ja andmebaasisüsteemide kasutamisest. Pärast kursuse läbimist peavad kuulajatel olema teadmised, mis võimaldavad neil luua iseseisvalt andmemudeleid, hinnata mudeli headust ning ehitada väiksemaid andmebaase.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Andmete modelleerimise ja andmebaasisüsteemide arengu ajalugu. Põhimõisted. Relatsiooniline andmebaas kui tabelite kogum. Kontseptuaalne ndmemudel. Relatsiooniline andmemudel. Andmebaas kui andmemudeli füüsiline väljendus. Andmete seostamine relatsioonilises andmebaasis. Olem-seos diagramm. Andmemudelite normaliseerimine (erinevad normaalkujud). Andmemudelite formaliseerimine – mustrid andmemudelite loomisel. SQL – relatsioonilise andmebaasi käsitluskeel: andmekirjelduskeel ja andmetega manipuleerimise keel. Indeksid ja nende kasutamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- saab aru andmebaasi mõistest, tähendusest ja kohast erineva struktuuriga infosüsteemides;
- omab ülevaadet andmebaaside valdkonnas kasutatavast mõistesüsteemist, andmekäsitluse optimeerimise tehnikatest (andmemudelite mustritest), indeksite kasutamisest andmebaasides, oskab neid luua ja kasutada;
- oskab luua andmemudelite olem-seos diagramme (ERD) ja neid dokumenteerida, kasutada SQL keelt, selle abil luua andmebaasi, koostada päringuid, filtreerida, sorteerida ja grupeerida andmeid, ühendada andmeid mitmest tabelist, koostada alampäringuid;
- teab, mis on andmemudeli normaliseerimine, andmemudeli normaalkujud.
Õppejõud
Inga Petuhhov
Aine on eelduseks
space