Andmebaasid (IFI6106.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6106.DT
vana ainekood
IFI6106
Õppeaine nimetus eesti k
Andmebaasid
Õppeaine nimetus inglise k
Databases
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Priidu Paomets (õpetamise keel: eesti keel)
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda võimalus relatsiooniliste ja teiste kaasaegsete andmebaaside sobiva valiku, eduka töös hoidmise, optimeerimise ja skaleerimise oskuste kujunemiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kaasaegsetele andmebaasidele pandavad nõuded: tõrkekindlus, skaleeruvus, globaalsus, kättesaadavus

Andmebaaside klassifikatsioonid:
* SQL - traditsioonilised relatsioonilased andmebaasid
* "No-SQL" - key-value store, columnar store, document store, graph db
* "New-SQL" - uue põlvkonna relatsioonilased andmebaasid, mis mõeldud kasutama hajusaid [pilve]keskkondi

Keerukad päringud, rekursiivsus, andmete voogtöötlus, akna-funktsioonid

Relatsiooniliste andmebaaside haldus, probleemid seoses andmete kasvuga, optimeerimine; replikatsioon, geo-replikatsioon, SaaS mitmekasutaja lahendused (multi-tenancy), horisontaalne partitsioneerimine (sharding), varundamine, taasteplaan

Andmebaasid pilves (Azure, Amazone, Google), globaalse ulatusega andmebaaside lahendused

Andmete konsistents: ACID, CAP, BASE
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab vastavalt nõuetele sobivat andmebaasi valida, seda edukalt töös hoida ning vastavalt andmemahu kasvule optimeerida ja skaleerida.
Õppejõud
Priidu Paomets
space