Andmebaasid (IFI6106.DT)
Õppeaine kood
IFI6106.DT
vana ainekood
IFI6106
Õppeaine nimetus eesti k
Andmebaasid
Õppeaine nimetus inglise k
Databases
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
56
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Anda võimalus relatsiooniliste ja teiste kaasaegsete andmebaaside sobiva valiku, eduka töös hoidmise, optimeerimise ja skaleerimise oskuste kujunemiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kaasaegsetele andmebaasidele pandavad nõuded: tõrkekindlus, skaleeruvus, globaalsus, kättesaadavus

Andmebaaside klassifikatsioonid:
* SQL - traditsioonilised relatsioonilased andmebaasid
* "No-SQL" - key-value store, columnar store, document store, graph db
* "New-SQL" - uue põlvkonna relatsioonilased andmebaasid, mis mõeldud kasutama hajusaid [pilve]keskkondi

Keerukad päringud, rekursiivsus, andmete voogtöötlus, akna-funktsioonid

Relatsiooniliste andmebaaside haldus, probleemid seoses andmete kasvuga, optimeerimine; replikatsioon, geo-replikatsioon, SaaS mitmekasutaja lahendused (multi-tenancy), horisontaalne partitsioneerimine (sharding), varundamine, taasteplaan

Andmebaasid pilves (Azure, Amazone, Google), globaalse ulatusega andmebaaside lahendused

Andmete konsistents: ACID, CAP, BASE
Iseseisev töö
Iseseisva tööna tuleb lõpuni lahendada praktikatundides pooleli jäänud ülesanded ning nõudmisel esitada need kontrollimiseks.
NB! Eksamile pääsemiseks tuleb esitada kõik iseseisvad tööd
Õppeaine õpiväljundid
Tudeng oskab vastavalt nõuetele sobivat andmebaasi valida, seda edukalt töös hoida ning vastavalt andmemahu kasvule optimeerida ja skaleerida
Hindamismeetodid
Eksam.
Aine sooritamiseks tuleb teha eksam. Eksamile pääsemiseks tuleb ära teha individuaalsed tööd ning lahendada etteantud ülesanded. Eksami lõplik hinne moodustub 40% kursuse vältel tehtud töödest ning 60% eksami hindest.
Õppejõud
Priidu Paomets