Robootika (IFI6203.DT)
Õppeaine kood
IFI6203.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Robootika
Õppeaine nimetus inglise k
Robotics
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
56
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 sügissemestri õppejõud
Tanel Toova (eesti keel) e-toega kursus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Tutvustada õppijatele manipulaatorite ja robotite võimalusi ja piiranguid ning kasutatavaid tehnoloogiaid. Anda praktilised oskused töötavate elektrooniliste prototüüpide kokkupanekuks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Robootikaplatvormid, nende eripärad. Automaatikasüsteemid igapäevaelus. Kasutatavad väljund- ja sisendseadmed: valgusdioodid, mootorid, kõlarid. Elektroonika põhitõed. Arduino plaadi programmeerimisvõimalused, arenduskeskkond. Digitaal- ja analoogkanalid. Lisamoodulid plaadil. Arvutiga suhtlemine COM-pordi kaudu. Eripäraseid sisendeid kasutavate rakenduste loomine. Seadmete ehitamine käepäraste vahenditega.
Iseseisev töö
Graafilise kasutajaliidese programmide loomine. Tunnis kokku pandud näidiste viimistlemine töötatavateks prototüüpideks
Õppeaine õpiväljundid
- Teab ja tunneb mitmesuguseid andureid ja väljundseadmeid, robootika ja elektroonika põhimõisteid;
- Suudab koostada vastavalt sisendandmetele otsuseid tegevaid elektroonika- ja mehhaanikalahendusi;
Hindamismeetodid
Arvestuse saamiseks aines tuleb koostada ja õppejõule ette näidata ning seletada tundides kavas olnud tehnilised lahendused, osaleda seminaril ning osaleda seminaril.
Õppejõud
Kohustuslik kirjandus
Michael Margolis. Arduino Cookbook.
Asenduskirjandus
Ainet pole võimalik läbida ainult asenduskirjanduse alusel. Kokkulepped võimalikud varem elektroonikaga tõsisemalt tegelenud õppuritega.