Eesrakenduste arendamine (IFI6211.DT)
Õppeaine kood
IFI6211.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Eesrakenduste arendamine
Õppeaine nimetus inglise k
Front End Development
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
24
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused veebirakenduste kaasaegsete kasutajaliideste koostamise oskuse saavutamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Javaskripti võimalused ja piirangud veebilehtede kasutajaliideste loomisel. W3C soovitused ja ECMAScript. Kasutaja tegevusele reageerimine Javaskripti abil. Andmete sisestus ja väljund. Kalkulaatorite loomine veebilehel. Javaskripti süntaksi põhielemendid: muutujad, funktsioonid, tingimus- ja korduslaused. Massiivid, kirjed, andmete sortimine. Lehe sisu muutmine reaalajas. Juhuarvude kasutamine. Otsingu koostamine. Kasutajale sobivate valikute pakkumine tema sisestuse või tegevuse alusel. Veebilehe kujundamine veebirakenduseks. JQuery täiendused Javaskriptile. Animatsioonid ja pildigalerii loomine. Lohistamise kasutamine andmete süstematiseerimise juures. Serverist asünkroonselt andmete küsimine. WebSocket tehnoloogia kasutamine. Menüüde täitmine vastavalt eelnevatele valikutele. Lehe sisu automaatne salvestamine. Andmete hoidmine kliendi arvutis. Mobiilsete seadmete ning ekraanisuuruse arvestamine veebikujunduse ning rakenduste loomise juures. Mobiilirakenduste kujundamine ja töölepanek JQuery Mobile abil

Õppetööst suure osa moodustavad praktilised harjutused ühise mõttetööna tahvlil, rühmatööd ning individuaalülesanded. Enamikel läbi võetud teemadel tuleb esitada kodutöö.
Iseseisev töö
Objektorienteeritud töölaua rakenduse loomine (kell / ekraanisäästja)
Kirjutamismängu täiendamine eraldi lehe ja funktsionaalsustega (toimingud arvatud sõnadega, statistika, jälgimine, skoori arvutus jpm).
Chrome veebibrauserile lisateegi loomine veebilehtede külastuse mugavamaks muutmiseks.
Võrguta olekus töötava mobiilirakenduse loomine rühmatööna vastavalt ideele.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinu:
Tunneb kliendipoolsete rakenduste võimalusi ja piiranguid
Tunneb W3C soovitusi veebirakenduste loomise juures
Suudab koostada veebilehel töötavaid mitmesuguseid kalkulaatoreid
Suudab omi andmeid hoida Javaskripti andmestruktuurides ning nende abil reaalajas koostada rakenduse kasutajaliidese.
Tunneb JQuery võimalusi veebilehtede interaktiivsemaks muutmisel, oskab neist põhilisi kasutada ning dokumentatsioonist vajalikke juurde lugeda.
Tunneb mobiilidele mõeldud veebirakenduste eripärasid ning oskab neid lahenduste koostamisel arvestada.
Hindamismeetodid
Arvestus.Arvestuse sooritamiseks tuleb esitada kõik kodutööd, aktiivselt osaleda teooriaseminaril ning arvestusülesandest lahendada vähemalt kaks punkti kolmest. Keerukaima arvestusülesande punkti lahendamine vabastab ühest kodutööst
Õppejõud
Tauri Kirsipuu
Kohustuslik kirjandus
Kliendipoolsed veebirakendused, J. Kippar – http://www.tlu.ee/~jaagup/skriptkeeled/kliendirakendused.odt
Google JavaScript Style Guide – http://google-styleguide.googlecode.com/svn/trunk/javascriptguide.xml
JavaScript Garden – http://bonsaiden.github.com/JavaScript-Garden/
Mozilla's Introduction to Object-Oriented Javascript – https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Introduction_to_Object-Oriented_JavaScript
Mozilla Developer Network – https://developer.mozilla.org/en/JavaScript
Learn JavaScript – https://developer.mozilla.org/en-US/learn/javascript
w3schools – http://www.w3schools.com/jsref/default.asp
What’s so great about JavaScript Promises? –http://blog.parse.com/learn/engineering/whats-so-great-about-javascript-promises/
Asenduskirjandus
Ei saa läbida vaid asenduskirjanduse alusel