Veebiprogrammeerimine (IFI6227.DT)
Õppeaine kood
IFI6227.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Veebiprogrammeerimine
Õppeaine nimetus inglise k
Web Programming
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
56
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused veebiprogrammeerimise võimaluste ja ohtude tundmaõppimiseks ning oskuste saavutamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Veebi koostamise põhimõtted ja vahendid. Veebiserveri programmeerimine. Tehnilised võimalused, kasutatavad tehnoloogiad. PHP. Andmete liikumine kasutaja ja serveri vahel. Andmetabelite kavandamine, tabelite sidumine. SQL-käsklused. Sisendandmete kontroll. Autentimine ja autoriseerimine. Javaskripti vahendid ja võimalused. Programmiloogika struktueerimine.
Iseseisev töö
Tunnis läbi võetud teemadel veebirakenduste loomine kuue kodutöö ning
ühe grupitöö tarbeks. Tunnis alustatud näidete kodus lõpetamine.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinu suudab kavandada veebilehestiku ning teha selle juures
ka vajalikud lihtsamad ja keskmise keerukusega programmeerimistööd.
Oskab hinnata kavandatava veebiprojekti teostatavust, vajalikke
vahendeid ning ligikaudset töömahtu tundides.
Hindamismeetodid
Eksam. 2/3 tulemusest moodustavad kodu- ja grupitööd, kolmandiku eksamitöö. Aine läbimiseks tuleb aktiivselt osaleda ka teooriaseminaril.
Õppejõud
Andrus Rinde
Kohustuslik kirjandus
Veebiprogrammeerimise konspekt.
Asenduskirjandus
Veebiprogrammeerimise e-kursus.