Veebiprogrammeerimine (IFI6227.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6227.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Veebiprogrammeerimine
Õppeaine nimetus inglise k
Web Programming
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Andrus Rinde (õpetamise keel: eesti keel)
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused veebiprogrammeerimise võimaluste ja ohtude tundmaõppimiseks ning oskuste saavutamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Veebi koostamise põhimõtted ja vahendid. Veebiserveri programmeerimine. Tehnilised võimalused, kasutatavad tehnoloogiad. PHP. Andmete liikumine kasutaja ja serveri vahel. Andmetabelite kavandamine, tabelite sidumine. SQL-käsklused. Sisendandmete kontroll. Autentimine ja autoriseerimine. Javaskripti vahendid ja võimalused. Programmiloogika struktueerimine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- suudab kavandada veebilehestiku ning teha selle juures ka vajalikud lihtsamad ja keskmise keerukusega programmeerimistööd;
- oskab hinnata kavandatava veebiprojekti teostatavust, vajalikke vahendeid ning ligikaudset töömahtu tundides.
Õppejõud
Andrus Rinde
space