Tarkvaraarenduse projekt (IFI6231.DT)
Õppeaine kood
IFI6231.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Tarkvaraarenduse projekt
Õppeaine nimetus inglise k
Software Development Project
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
Inga Petuhhov (eesti keel) tavaline kursus
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused praktilise tarkvaraarenduse ning meeskonnatöö kogemiseks. Luua eeldused erinevate tarkvaraarenduse praktikate praktiseerimiseks ning kliendiga suhtlemiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Üliõpilased moodustavad tarkvaraarenduse meeskonnad, kelle ülesandeks on toimiva tarkvara või selle osa arendamine alates nõuete väljaselgitamisest kuni testimiseni ning loovad tarkvaraarenduse tehiseid. Iga üliõpilane täidab arendusprotsessis rohkem kui ühte rolli. Üliõpilane reflekteerib oma kogemust ning õpib läbi tegevuse.
Iseseisev töö
Kursus läbitakse valdavalt iseseisvalt arendustööd tehes ja klientidega suheldes. Õppejõududel on toetav, suunav ja abistav roll tulemuse saavutamisel.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse edukalt sooritanud üliõpilane:
Suudab osaleda tarkvaraarenduse meeskonnas ja täita erinevaid rolle.
On saanud kogemuse meeskonnatööga, efektiivse suhtlemisega ja tööde organiseerimisega.
Oskab luua erinevaid tarkvaraarenduse tehiseid.
Oskab läbi viia väikesemahulist arendusprojekt.
Hindamismeetodid
Valminud tarkvara (projekt). Arendusdokumentatsioon. Üliõpilase ja meeskonna reflektsioon. Nähtav osalemine arendusprotsessis. Projekti esitlemine ja kaitsmine.
Õppejõud
Inga Petuhhov
Kohustuslik kirjandus
Kohustuslik kirjandus sõltub projektist, millega töötatakse.
Juhendid meeskondade moodustamiseks, töö organiseerimiseks, reflektsiooniks (päeviku pidamiseks), dokumentatsiooni koostamiseks, jne edastatakse üliõpilastele kursuse toimumise jooksul.
Asenduskirjandus
Ainet ei ole võimalik läbida asenduskirjanduse alusel.