Tarkvara testimise alused (IFI6092.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6092.DT
vana ainekood
IFI6092
Õppeaine nimetus eesti k
Tarkvara testimise alused
Õppeaine nimetus inglise k
Software Foundations of Testing
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade erinevatest testimistehnikatest ja nende kasutamisest tarkvara testimisel. Toetada teadmise kujunemist testimise eesmärkidest ja põhimõtetest. Luua eeldused erinevate testimise liikide kasutamiseks ja üldise testimisprotsessi mõistmiseks. Toetada testimise vajalikkuse ja tema asukoha mõistmist tarkvaraarenduse protsessis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Antakse ülevaade testimise põhimõtetest, testimise rollist erinevates tarkvara elutsükli mudelites, testimisel loodavast dokumentatsioonist. Õpitakse kasutama erinevaid testidisaini tehnikaid, sh testimise automatiseerimist ja testijuhtimise aluseid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- mõistab testimise eesmärke ja põhimõtteid, samuti tema kohta tarkvaraarenduse protsessis;
- tunneb erinevaid testimise liike ning oskab valida sobiliku liigi erinevates olukordades ja erineval ajal arendusprotsessis;
- teab erinevaid staatilise ja dünaamilise testimise tehnikaid;
- oskab koostada testlugusid ning hinnata nende katvust;
- oskab planeerida testimiseks kuluvat aega ja ressursse;
- omab teadmisi vigade haldamisest;
- tunneb testimist toetava tarkvara võimalusi.
Õppejõud
Sille Kaupmees
space