.NET raamistik (IFI6060.DT)
Õppeaine kood
IFI6060.DT
vana ainekood
IFI6060
Õppeaine nimetus eesti k
.NET raamistik
Õppeaine nimetus inglise k
The .NET Framework
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
56
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Tutvustada Microsoft .NET raamistiku põhjal rakenduste programmeerimise võimalusi, anda oskused põhiliste tehnoloogiatega hakkama saamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
NETi võimalused ja ülesehitus. Kasutatavad
programmeerimiskeeled. Lähem tutvus C#ga. Andmetüübid,
massiivid, kollektsioonid, objektorienteeritus, sisend/väljund.
Sündmused, delegaadid. Raamistikus kasutatavad nimeruumid ja
klassid. Unity mänguloomiskeskkonna programmeerimine C# abil.
Kujundite paigutamine, sündmustele reageerimine, kasutajapoolne
juhtimine, juhitavad animatsioonid, sisend-väljund, tervikliku
rakenduse loomine. Veebirakenduste koostamine. Pilverakendused
ja Azure. Komponentide kasutamine, seadistamine ja loomine. MS
SQL Serveri tava- ja lisavõimalused. Päästikud, salvestatud
protseduurid. Andmebaasipõhise veebirakenduse loomine.
Sessioonid, autentimine.
Iseseisev töö
Iseseisvalt koostatakse erinevaid rakendusi kasutades .NET võimalusi. Tunnis alustatud rakenduste viimistlemine ja lõpetamine.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinu:
Tunneb .NET raamistiku ülesehitust ja võimalusi;
Suudab selle abil koostada nii veebi- kui graafikarakendusi;
Oskab MS SQL Serverit kasutada infosüsteemi hoidmise platvormina.
Hindamismeetodid
Arvestus. Suuremate läbitud teemade kohta tuleb esitada kodutöö. Semestri lõpus klassis koostatav arvestustöö ning teooria vestlusseminar.
Õppejõud
lekt Jaagup Kippar
Kohustuslik kirjandus
Veebiarenduse õppematerjalid.
Asenduskirjandus
Asenduskirjanduse põhjal läbimine on võimalik eraldi kokkuleppel õppejõuga.