.NET raamistik (IFI6060.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6060.DT
vana ainekood
IFI6060
Õppeaine nimetus eesti k
.NET raamistik
Õppeaine nimetus inglise k
The .NET Framework
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Tutvustada Microsoft .NET raamistiku põhjal rakenduste programmeerimise võimalusi, anda oskused põhiliste tehnoloogiatega hakkama saamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
NETi võimalused ja ülesehitus. Kasutatavad
programmeerimiskeeled. Lähem tutvus C#ga. Andmetüübid,
massiivid, kollektsioonid, objektorienteeritus, sisend/väljund.
Sündmused, delegaadid. Raamistikus kasutatavad nimeruumid ja
klassid. Unity mänguloomiskeskkonna programmeerimine C# abil.
Kujundite paigutamine, sündmustele reageerimine, kasutajapoolne
juhtimine, juhitavad animatsioonid, sisend-väljund, tervikliku
rakenduse loomine. Veebirakenduste koostamine. Pilverakendused
ja Azure. Komponentide kasutamine, seadistamine ja loomine. MS
SQL Serveri tava- ja lisavõimalused. Päästikud, salvestatud
protseduurid. Andmebaasipõhise veebirakenduse loomine.
Sessioonid, autentimine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb .NET raamistiku ülesehitust ja võimalusi;
- suudab selle abil koostada nii veebi- kui graafikarakendusi;
- oskab MS SQL Serverit kasutada infosüsteemi hoidmise platvormina.
Õppejõud
lekt Jaagup Kippar
space