Arvutiriistvara (IFI6072.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6072.DT
vana ainekood
IFI6072
Õppeaine nimetus eesti k
Arvutiriistvara
Õppeaine nimetus inglise k
Computer Hardware
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Aine eesmärgiks on tutvustada õppijale arvutite riistvaraga seotud mõisteid ja riistvarakomponentide põhikarakteristikuid. Õppeaine arendab õppija arusaama arvutite riistvarast ning infotehnoloogia valdkonnast üldiselt.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Digitaal loogika: Matemaatilised alused, kombinatsioon skeemid ja järjestik skeemid. Protsessor: käsu täitmise tsükkel, struktuur, RISC ja CISC protsessorid, vahemälu, konveier. Arvuti mälu: klassifikatsioon, hierarhia, tehnoloogiad , mälu organiseerimine, staatilised ja dünaamilised mälud. Mikroarvuti riistvara: arhitektuur, siinid, andmevahetus, mikroarvuti teised komponendid. Sisend/väljund seadmed: klaviatuur, printerid, kuvarid, hiir, analoog-digitaal ja digitaal-analoog muundurid, helikaart. Spetsiaalne riistvara: realiseerimine, kasutus valdkonnad.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab koostada loogika skeeme;
- oskab võrrelda erinevaid protsessorite arhitektuure;
- oskab analüüsida andmevahetust mikroarvutis;
- tunneb erinevaid arvuti mälu seadmeid;
- teab erinevaid sisend/väljund seadmeid.
Õppejõud
Teet Evartson
space