Hariduslikud programmeerimiskeeled (IFI7215.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7215.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Hariduslikud programmeerimiskeeled
Õppeaine nimetus inglise k
Educational Programming Languages
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Inga Petuhhov (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada programmeerimisalane mõistetesüsteem, luua eeldus põhiliste keelekonstruktsioonide tundmaõppimiseks ja algoritmilise mõtlemise arenguks ning võimaldada praktiliste oskuste omandamine programmeerimisülesannete lahendamiseks erinevates programmeerimiskeskkondades.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursusel käsitletakse programmeerimise põhimõtteid ja -mõisteid läbi erinevate keskkondade, kasutades nii plokkprogrammeerimist kui ka tavalist programmeerimiskeelt. Tehakse tutvust algoritmimise põhitõdedega. Peamised uuritavad programmeerimiskeeled ja -keskkonnad on Scrach, Python ja Microbit, kus lahendatakse väikeseid programmeerimisülesandeid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- mõistab olulisi programmeerimise mõisteid ja põhimõtteid;
- teab erinevaid programmeerimise õppimise keskkondi, nende võimalusi, sarnasusi ja erinevusi;
- omab esmast programmeerimise kogemust ning oskab lahendada lihtsamaid ülesandeid kasutades erinevaid programmeerimiskeeli ja -keskkondi;
- tutvub uue programmeerimiskeskkonnaga ja tutvustab seda kaasõpilastele.
Õppejõud
Inga Petuhhov
space