Hariduslikud programmeerimiskeeled (IFI7215.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7215.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Hariduslikud programmeerimiskeeled
Õppeaine nimetus inglise k
Educational Programming Languages
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Inga Petuhhov (õpetamise keel: eesti keel)
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Eesmärgiks on kujundada ülevaade erinevatest programmeerimise põhimõtteid tutvustavatest keeltest ja keskkondadest, mis sobivad erinevas vanuses õpilastele. Luua eeldused kursusel osalejatele esmaste programmeerimistõdede omandamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursusel käsitletakse erinevaid programmeerimiskeeli ja keskkondasid, mis on mõeldud programmeerimise põhimõtete tutvustamiseks erinevas vanuses inimestele, ennekõike aga koolilastele. Näiteks: Scratch, Logo, Alice, Hour of Code, GameMaker.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab erinevaid programmeerimise õppimise keskkondi, nende võimalusi ja erinevusi;
- oskab lahendada lihtsamaid ülesandeid kasutades erinevaid keeli ja keskkondi;
- tunneb keskkonda Scratch ja oskab seda kasutada erinevate ülesannete koostamiseks ja lahendamiseks;
- on võimeline tutvuma uue programmeerimiskeskkonnaga ja viima läbi sissejuhatava tunni.
Õppejõud
Inga Petuhhov
space