Hariduslikud programmeerimiskeeled (IFI7215.DT)
Õppeaine kood
IFI7215.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Hariduslikud programmeerimiskeeled
Õppeaine nimetus inglise k
Educational Programming Languages
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
24
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
Inga Petuhhov (eesti keel) tavaline kursus
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Eesmärgiks on kujundada ülevaade erinevatest programmeerimise põhimõtteid tutvustavatest keeltest ja keskkondadest, mis sobivad erinevas vanuses õpilastele. Luua eeldused kursusel osalejatele esmaste programmeerimistõdede omandamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursusel käsitletakse erinevaid programmeerimiskeeli ja keskkondasid, mis on mõeldud programmeerimise põhimõtete tutvustamiseks erinevas vanuses inimestele, ennekõike aga koolilastele. Näiteks: Scratch, Logo, Alice, Hour of Code, GameMaker.
Iseseisev töö
Koostada ja lahendada ülesandeid käsitletud keskkondades. Valida välja huvipakkuv hariduslik programmeerimiskeel, koostada ja viia läbi tund selle keele ja keskkonna tutvustamiseks.
Õppeaine õpiväljundid
Teab erinevaid programmeerimise õppimise keskkondi, nende võimalusi ja erinevusi.
Oskab lahendada lihtsamaid ülesandeid kasutades erinevaid keeli ja keskkondi.
Tunneb keskkonda Scratch ja oskab seda kasutada erinevate ülesannete koostamiseks ja lahendamiseks.
On võimeline tutvuma uue programmeerimiskeskkonnaga ja viima läbi sissejuhatava tunni.
Hindamismeetodid
Test. Tunni läbiviimine uues programmeerimsikeskkonnas.
Õppejõud
Inga Petuhhov
Kohustuslik kirjandus
Keskkondade ja keelte käsiraamatud ja koduleheküljed. Kursuse õppematerjal.