Digihumanitaaria tehnoloogiad (IFI6218.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6218.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Digihumanitaaria tehnoloogiad
Õppeaine nimetus inglise k
Technologies of Digital Humanities
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused humanitaariavaldkonna suundade juures digitehnoloogiliste abivahendite kasutamiseks ja nende loomiseks.
Luua eeldused praktiliste algoskuste kujunemiseks programmeerimise valdkonnas.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tekstiredaktorite võimalused lähtetekstidest ülevaate saamiseks ning nende ülevaatlikumaks kohendamiseks.
Välistest allikatest saabunud tekstide ja muude andmete puhastamine mugavamaks töötluseks.
Veebikeskkonnast struktuurse andmestiku kopeerimine wget-i abil ja saabunud failide töötlemine.
Regulaaravaldiste kasutamine asenduskäskude juures. Tabelarvutussüsteemide vahendid ülevaadete ja kokkuvõtete loomiseks.
Makrode koostamine sagedaste lühikeste tegevuste automatiseerimiseks. Makrod töölaua- ning veebipõhise kontoritarkvara juures.
Andmebaasisüsteemide ülesehitus. Relatsioonilisel kujul andmed ning nendest kokkuvõtete tegemine. Andmete järjestamine, filtreerimine, grupeerimine, tulemuste arvutamine üksikridade ning gruppide kaupa. Andmetabelite sidumine, päringud seotud tabelitest.
Programmeerimise põhimõisted ja -tõed. Tekstilistest andmetest seaduspärade leidmine programmeerimise vahenditega.
Tekstide, andmestike ja programmikoodi eraviisiline ja ühine koostamine versioonihaldussüsteemi (nt git) abil.
Semantiline veeb: semantilise veebi arendamise tehnoloogiad.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab õpingutes ja tulevases töös rakendatavaid põhilisi digitehnoloogilisi meetodeid ja tarkvara;
- oskab neid teadlikult ja eesmärgipäraselt kasutada, valides konkreetse uurimusliku (lingvistilise, kultuurilise, ajaloolise, sotsiaalse jms) või rakendusliku ülesande lahendamiseks optimaalsed meetodid ja programmid ning kohandades neid kitsamatel eesmärkidel;
- oskab programmeerimiskeeles kirja panna põhilisi algoritme ja kasutada neid info otsimiseks ja automaatseks töötlemiseks.
Õppejõud
Jaagup Kippar
space