Multimeediumi tehnoloogiad (IFI6235.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6235.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Multimeediumi tehnoloogiad
Õppeaine nimetus inglise k
Multimedia Technologies
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Andrus Rinde (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Võimaldada digitaalsetes esitlustes ja visualisatsioonides kasutatavate multimeediumielementide loomiseks vajalike põhiteadmiste ja üldoskuste omandamist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õppeaine käigus omandatakse algteadmised ja praktilised oskused järgmistes multimeediumi tehnoloogiates:
1) pilditöötlus; 2) vektorgraafika; 3) 2D animatsioon (sh GIF-animatsioon ja veebianimatsioon); 4) helitöötlus; 5) videotöötlus (sh videograafika); 6) ruumianalüüs (sh GIS); 7) 3D mudelid; 8) virtuaal- ja liitreaalsus.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab olulisemaid multimeediumitehnoloogiaid ja nende teoreetilisi aluseid;
- teab pilditöötluse, vektorgraafika, heli- ja videotöötluse, 2D animatsiooni ja 3D mudelite loomise ja töötlemise põhimõtteid;
- teab ruumianalüüsi aluseid;
- teab virtuaal- ja liitreaalsuse põhimõtteid;
- oskab baastasemel luua ja töödelda multimeediumielemente;
- oskab kombineerida multimeediumielemente ja kasutada neid esitlustes, virtuaal- ja liitreaalsuse rakendustes;
- suudab õpitule toetudes end käsitletud tehnoloogiate kasutamisel edasi arendada.
Õppejõud
Andrus Rinde
space