Intellektuaalne omand ja andmekaitse (IFI6049.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6049.DT
vana ainekood
IFI6049
Õppeaine nimetus eesti k
Intellektuaalne omand ja andmekaitse
Õppeaine nimetus inglise k
Intellectual Property and Data Protection
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda kehtivale õigusele tuginedes ülevaade intellektuaalse omandi (IO) ja andmekaitse olemusest ja nendega seotud õiguse instituutidest ja suundumustest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
IO mõiste, õiguslikud alused, kehtivus ja liigid. IO ja lepinguõigus: lepingute sõlmimise üldpõhimõtted, litsentsilepingud. Autoriõigus: autor, teos, õiguste sisu. Autoriõigustega kaasnevad õigused. Andmebaasi tegija õigused. Teoste vaba kasutamine. Kaubamärk, nõuded kaubamärgile. Rahvusvaheline kaubamärk (EL, Madridi süsteem). Varasemate õiguste kontroll. Domeeninime õiguslik regulatsioon; .ee, .eu, .com. Leiutise kaitse, patent ja kasulik mudel. Arvutiprogrammi õiguskaitse. Eesti patendisüsteem, rahvusvaheline patent (PCT, Euroopa patent). Tööstusdisain, registreeritud ja registreerimata disaini kaitse. Ärisaladus, oskusteave, kõlvatu konkurents. Teoste vabakasutuse tüüptingimused (erinevad tüüplitsentsid). IO ja tööõigus: töötaja õigused ja tööandja õigused. IO vaidluste lahendamine. Karistusõiguslik regulatsioon. Andmekaitse, infoühiskonna teenus. Avalik teave.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab teadmisi IO olemusest ja põhiterminitest ning andmekaitse põhilistest tingimustest;
- suudab hinnata esmaseid õiguslikke riske nii autori kui kasutajana;
- oskab hinnata andmete töötlemise õiguslikke aspekte.

Õppejõud
Tanel Õunapuu
space