Veeb ja meedia elemendid (IFI6214.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6214.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Veeb ja meedia elemendid
Õppeaine nimetus inglise k
Web and Media Elements
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Andrus Rinde (õpetamise keel: eesti keel)
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Aidata kaasa teadmiste, oskuste ja praktilise kogemuse kujunemisele, mis võimaldavad mõista veebilehtede ülesehitust, meediaelementide kasutamist veebis ning arendada praktilisi oskusi veebipõhiste multimeediumirakenduste loomiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Olulisemad disainiprintsiibid. Tekstimaterjali kasutamine, kirjatüübid, kujundamine. Värvid, värviruum, värvimudelid, värvide kasutamine. Erinevate meedialiikide kasutamine (graafika, heli, video, animatsioon). Veebilehe loomise vahendid HTML5 ja CSS3. Meedia elemendid veebilehel. Interaktiivsete veebipõhiste meediaelemente kasutavate rakenduste loomine Javascript keele abil.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab olulisemaid disainiprintsiipe;
- teab meediaelementide kasutamise põhimõtteid;
- teab HTML5 keele võimalusi ja vahendeid;
- teab CSS3 keele võimalusi ja vahendeid;
- teab Javascript keele vahendeid meedia elementide kasutamiseks ning interaktiivsuse lisamiseks veebilehele
- oskab luua HTML5 standardile vastavaid veebilehti;
- oskab korrektselt luua veebilehe kujundust CSS3 keele abil;
- oskab kasutada meedia elemente veebilehel, luua CSS3 animatsioone;
- oskab juhtida meediaklippide esitust, lisada interaktiivust Javascript keele vahenditega.
Õppejõud
Andrus Rinde
space