Pedagoogika
space
Õppekava kood
KAPB.HR
Õppekava juht
Tiina Anspal
HTMi õppekava kood
1545
versiooni kood
KAPB/11.HR
Instituut / kolledž
HR - Haridusteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Pedagoogika
Õppekava nimetus i.k.
Education
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Haridus
Õppekavagrupp
õpetajakoolitus ja kasvatusteadus
Õppekavarühm
Kasvatusteadus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
haridusteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
- Luua võimalused integreeritud teadmiste omandamiseks kasvatusteaduste, filosoofia, psühholoogia ja sotsioloogia erisuundadest; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab teadmisi pedagoogikast ja psühholoogiast
- omab valmisolekut mõista õpilast ja tema õppimist, lähtudes õppija eripärast
Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Sissejuhatavad ained
30.0
Aineõpingud
45.0
Erialaained
89.0
Vabaained
14.0
Lõputöö
6.0
Kokku
184.0
space
space
space
space