Arengupsühholoogia (PSP6010.LT)
space
Õppeaine kood
PSP6010.LT
vana ainekood
PSP6010
Õppeaine nimetus eesti k
Arengupsühholoogia
Õppeaine nimetus inglise k
Developmental Psychology
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused süsteemse ülevaate saamiseks arengupsühholoogia kujunemisloost ja uurimisvaldkondadest ning õppida tundma arengupsühholoogia põhimõisteid, teooriaid, uurimismeetodeid, rakendusi.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Arengupsühholoogia ajalugu. Uurimismeetodid.
Arenguteooriad.Psühhoanalüütilise paradigma esindajad. Kognitiiv-arenguline lähenemine.
Käitumuslikud õppimisteooriad. Moraalse arengu teooriad. Bioloogiline lähenemine. Kontekstualistlik lähenemine. Elukaare psühholoogia.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- orienteerub klassikalistes ja kaasaegsetes arengukäsitlustes;
- omab ülevaadet arengupsühholoogias rakendatavatest uurimismeetoditest ning oskab arvestada arenguliste muutuste mõõtmiste iseärasustega;
- tunneb arengu põhilisi seaduspärasusi lähtuvalt inimese elukaarest ja oskab hinnata arengu mõjutegureid ning ealisi iseärasusi.
Õppejõud
Kristiina Uriko, PhD; Lekt Kadi Liik, MSc
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö (KUIKB/00.LT)
Koreograafia (KUKRB/22.FK)
Psühholoogia (PSPSB/22.LT)
Psühholoogia (PSPSB/21.LT)
Klassiõpetaja (KAKLI/19.HR)
Koreograafia (KUKRB/20.FK)
Klassiõpetaja (KAKLI/18.HR)
Psühholoogia (PSPSB/20.LT)
Klassiõpetaja (KAKLI/00.HR)
Psühholoogia (PSPSB/19.LT)
Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö (KUIKB/19.LT)
Klassiõpetaja (KAKLI/17.HR)
Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö (KUIKB/18.LT)
Klassiõpetaja (KAKLI/16.HR)
Psühholoogia (PSPSB/18.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/17.LT)
Klassiõpetaja (KAKLI/15.HR)
Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö (KUIKB/17.LT)
Psühholoogia (PSPSB/17.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/16.LT)
Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö (KUIKB/16.LT)
Psühholoogia (PSPSB/16.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/00.LT)
Pedagoogika (KAPB/15.HR)
Eripedagoogika (KAEPB/15.HR)
Psühholoogia (PSPSB/15.LT)
Sotsiaalteadused (KKSB/15.YK)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/15.LT)
Eripedagoogika (KAEPB/14.HR)
Pedagoogika (KAPB/14.HR)
Psühholoogia (PSPSB/14.LT)
Sotsiaalteadused (KKSB/14.YK)
Psühholoogia (PSPSB/13.LT)
Sotsiaalteadused (KKSB/13.YK)
Pedagoogika (KAPB/13.HR)
Eripedagoogika (KAEPB/13.HR)
Pedagoogika (KAPB/12.HR)
Kunstiteraapiad (KUKTB/12.LT)
Eripedagoogika (KAEPB/12.HR)
Psühholoogia (PSPSB/12.LT)
Sotsiaalteadused (KKSB/12.YK)
Pedagoogika (KAPB/11H.HR)
Psühholoogia (PSPSB/11.LT)
Sotsiaalteadused (KKSB/11.YK)
Eripedagoogika (KAEPB/11.HR)
Pedagoogika (KAPB/11.HR)
Psühholoogia (PSPSB/10.LT)
Eripedagoogika (KAEPB/10.HR)
Sotsiaalteadused (KKSB/10.YK)
Pedagoogika (KAPB/10H.HR)
Sotsiaalteadused (KKSB/09.YK)
Pedagoogika (KAPB/09H.HR)
Pedagoogika (KAPB/09.HR)
Sotsiaalteadused (KKSB/08.YK)
Klassiõpetaja (HKKL/06.HR)
Psühholoogia (PSPSB/07.LT)
Klassiõpetaja (HKKL/05/1.HR)
Psühholoogia (PSPSB/05.LT)
Psühholoogia (PSPSB/00.LT)
space