Kunstiteraapiad
space
Õppekava kood
KUKTB.LT
Õppekava juht
Eha Rüütel
HTMi õppekava kood
80928
versiooni kood
KUKTB/12.LT
Instituut / kolledž
LT - Loodus- ja terviseteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Kunstiteraapiad
Õppekava nimetus i.k.
Arts Therapies
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Tervis ja heaolu
Õppekavagrupp
tervishoid
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon; Kuva rohkem...
Antavad kraadid
terviseteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
Luua võimalused teadmiste omandamiseks inimese funktsioneerimisest, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab teadmisi inimorganismi ehitusest ja talitlusest, inimese arengust ja isiksusest Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
180 EAP (ainepunkti), millest üldained moodustavad 16 EAP, erialaained 128 EAP, vabaained 24 EAP ja bakalaureusetöö 12 EAP. Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
16.0
Erialaained
110.0
Praktika
18.0
Vabaained
24.0
Lõputöö
12.0
Kokku
180.0
space
space
space
space