Eripedagoogika
space
Õppekava kood
KAEPB.HR
Õppekava kuraator
Ene Varik-Maasik
HTMi õppekava kood
1542
versiooni kood
KAEPB/13.HR
Instituut / kolledž
HR - Haridusteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Eripedagoogika
Õppekava nimetus i.k.
Special Education
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Haridus
Õppekavagrupp
õpetajakoolitus ja kasvatusteadus
Õppekavarühm
Klassiõpetaja koolitus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
haridusteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
- Luua võimalused laiapõhjalise kasvatusteadusliku hariduse omandamiseks eripedagoogika valdkonnas; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab baasteadmisi kasvatusteadusest, süsteemseid teadmisi eripedagoogikast, oskab ära tunda ning mõistab interdistsiplinaarseid seoseid sotsiaal- ja kasvatusteaduste kontekstis Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
16.0
Erialaained
104.0
Vabaained
48.0
Lõputöö
12.0
Kokku
180.0
space
space
space
space