Õpiabirühma praktika koolis (KAE6054.HR)
space
Õppeaine kood
KAE6054.HR
vana ainekood
KAE6054
Õppeaine nimetus eesti k
Õpiabirühma praktika koolis
Õppeaine nimetus inglise k
School Practice on Remedial Education
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalus teadmisi ja oskusi rakendada, uue kogemuse saamiseks seoses praktilise tegevuse ja juhendajapoolsete soovitustega.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Praktika sooritatakse pikemaajalist kogemust omavates koolides, kus eeskujuna nähakse õpiabirühma eeskirjadekohast loovat tegevust. Praktika sooritatakse nii nooremate 1. -2. klass kui vanemate 6. - 8.-klass õpilaste juures.Praktika käigus valmivad õppevahendid, mis üliõpilase valikul on kas matemaatika, emakeele, muusika, liikumise vms. alalt. Praktikant tutvub koolis õpiabirühma töökorraldusega - tunniplaanid, ruumid, koostöö kolleegide ja vanematega.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab tunnivaatluse oskusi;
- oskab kriitiliselt hinnata õpiabitundi õpiabi vajavate õpilaste seisukohalt;
- omab kogemust õpiabitunni planeerimisest ja läbiviimisest ja analüüsimisest;
- omab meeskonnatöö kogemust õpiabi vajavate õpilaste probleemide lahendamisel.
Õppejõud
Pille Priilinn-Türk, MA
space