Õppekava koostamine ja arendamine (KAL7009.HR)
space
Õppeaine kood
KAL7009.HR
vana ainekood
KAL7009
Õppeaine nimetus eesti k
Õppekava koostamine ja arendamine
Õppeaine nimetus inglise k
Design and Development of Curricula
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine eesmärgiks on toetada riiklike ja kooli õppekavaalaste pädevuste kujunemist ning luua eeldused õpetajana kooli õppekava arendustöös oslemiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tutvumine eri taseme õppekavadega, õppekavaarendust määravate dokumentidega, õppekava koostamise strateegiatega ja õppekavatöö kui protsessiga.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab kirjeldada Eesti Vabariigi haridussüsteemi, haridustasemeid ja vastavaid riiklikke õppekavu;
- tunneb riiklike õppekavade koostamise põhimõtteid ja lähtealuseid ning õppekavade arendustööd Eestis;
- tunneb Põhikooli riikliku õppekava üldosa ja õppekava juurde kuuluvaid lisasid;
- oskab analüüsida kooliõppekava ning võrrelda teiste riikide kogemustega;
- oskab koostada kooliõppekavale tuginedes oma töökava.
Õppejõud
Anne Uusen
space