Kriitiline lugemine ja kirjutamine (KAE6062.HR)
space
Õppeaine kood
KAE6062.HR
vana ainekood
KAE6062
Õppeaine nimetus eesti k
Kriitiline lugemine ja kirjutamine
Õppeaine nimetus inglise k
Critical Reading and Writing
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada üliõpilaste iseseisva mõtlemise, kriitilise lugemise, kirjutamise ja argumenteerimisoskuse arengut.
Luua eeldused saadud teadmiste ülekandmiseks iseseisvat ja kriitilist mõtlemist toetava õpikeskkonna kujundamiseks ja õppematerjalide koostamiseks erivajadustega inimestele.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kriitiline lugemine, kirjutamine, argumenteerimine. Iseseisvat mõtlemist toetav õpikeskkond ja selle kujundamine. Meetodid ja strateegiad kriitilise lugemise ja kirjutamise kujundamiseks. Õppematerjalide koostamine kriitilise lugemise ja kirjutamise kujundamiseks.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab kriitilise mõtlemise, lugemise, kirjutamise teoreetilist kontseptsiooni;
- oskab analüüsida argumentide sisulist ja vormilist külge ja esitada oma seisukohti nii suuliselt kui kirjalikult;
- rakendab erinevaid meetodeid ja strateegiaid kriitilise lugemise ja kirjutamise arendamisel;
- teab, kuidas kujundada toetavat õpikeskkonda ja luua arendavaid materjale kriitilise mõtlemise, lugemise ja kirjutamise arendamiseks erivajadustega inimestel.
Õppejõud
Pilvi Kula, PhD
space