Draama ja sõnakunst toetava tegevusena (KAE6050.HR)
space
Õppeaine kood
KAE6050.HR
vana ainekood
KAE6050
Õppeaine nimetus eesti k
Draama ja sõnakunst toetava tegevusena
Õppeaine nimetus inglise k
Drama and Non-musical Production on the Remedial Education
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua teoreetiliste teadmiste kaudu võimalused praktiliste oskuste omandamiseks õpiraskustega laste toetamisel läbi draamategevuse.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Draama olemus. Draama ja sõnakunsti kasutamise võimalused (eri)pedagoogikas. Lähimineviku erikasvatusteaduslikud draama- ja eripedagoogikaalased uuringud ja nende teadmiste kasutamine praktilises töös erivajadustega õpilastega.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab teadmisi draama kasutamise kohta eripedagoogikas;
- oskab valida võimetekohast ja otstarbekohast materjali draamategevuste jaoks erivajadustega lastega / õpilastega;
- omab praktilist kogemust draama kasutamisel õppetöös.
Õppejõud
Margus Abel, MA
space