Kognitiivsete ja sensomotoorsete iseärasuste väljaselgitamine (KAE6042.HR)
space
Õppeaine kood
KAE6042.HR
vana ainekood
KAE6042
Õppeaine nimetus eesti k
Kognitiivsete ja sensomotoorsete iseärasuste väljaselgitamine
Õppeaine nimetus inglise k
Diagnozing Cognitive and Sensomotorical Differences
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Valmisoleku kujundamine pedagoogiliseks tegevuseks lähtudes isiksuseks kujunemise vaimse ja füüsilise arengu komponentide kujunemise iseärasustest tervikus; valmisoleku kujundamine kognitiivse arengu eripära märkamiseks ning vajalike arengut soodustavate õpitingimuste loomiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
tutvutakse kognitiivse psühholoogia alustega - võimed, nende mõõtmine, sellest järeldamine. Informatsiooni töötlemine õpilase poolt kui mäluprotsess; unustamise "normaalsusest" arusaamine. Kognitiivsete erinevuste mõõtmine, testimine ja järeldamine klassitööks; erivõimete, huvide ja isiksusliku kohandumise mõõtmine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab analüüsida konstruktiivse kriitikaga kognitiivse arengu psühholoogia võimalusi ja piire isiksuse arengu toetamisel;
- oskab nimetada konkreetseid kognitiivseid erinevusi käsitlevaid mõõtmisvahendeid ja -viise;
- osakb arutleda veenva argumentatsiooniga asjakohastel aruteludel.
Õppejõud
Kadi Lukanenok, MA
space