Emakeeledidaktika II (KAL7026.HR)
space
Õppeaine kood
KAL7026.HR
vana ainekood
KAL7026
Õppeaine nimetus eesti k
Emakeeledidaktika II
Õppeaine nimetus inglise k
Didactics of Mother Tongue II
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada teoreetilise tausta kujunemist kirjutamise ja lugemise õpetamise põhimõtete kohta. Luua alus praktiliste juhendite ja konkreetsete võtete omandamiseks õpilaste kirjutamis- ja lugemisoskuse arendamiseks. Suunata mõtestama, mida, miks, millal ja kuidas õpetada. Eesmärgiks on ka üliõpilaste oma aktiivsus teooria ja praktika seostamisel ning valikute/järelduste tegemisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Lugemise definitsioonid ja lugemise mõiste, lugemise olemus. Lugemise õpetamise printsiibid. Peamised lugema õpetamise strateegiad. Kirjutamise definitsioonid ja mõiste. Kirjutamise eesmärgid ja tekstiliigid. Kirjutama õpetamise meetodid, erinevad lähenemised kirjutamisele. Kirjutamisprotsessil põhinev õpetusviis. Kirjatehnika õpetamine. Grammatika ning õigekirja õpetamine avatult ja varjatult. Kirjalikud kommunikatiivsed tegevused/ülesanded klassis. Põhikooli I ja II astmes käsitletavad tekstiliigid ja keeleõpetuslikud teemad, nende õpetamine uue õppekava põhimõtetest lähtuvalt. Ajalehtede ja teiste massikommunikatsioonivahendite kasutamine emakeele õpetamisel.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab isiklikku veendumust toimivast lähenemisest kirjutamise ja lugemise õpetamisele;
- oskab luua stsenaariumiga kirjutamisülesandeid tekstist, suhtlusolukorrast või teemast lähtuvalt;
- kasutab loomingulisust õpilaste lugemishuvi ja -aktiivsuse ergutamiseks;
- oskab keelelise suhtluse osaoskusi, grammatikat ja kirjanduslikku ainest siduda tervikkeelsuse põhimõttest lähtuvalt.
Õppejõud
Dots A. Uusen
space