Emakeeledidaktika I (KAL7025.HR)
space
Õppeaine kood
KAL7025.HR
vana ainekood
KAL7025
Õppeaine nimetus eesti k
Emakeeledidaktika I
Õppeaine nimetus inglise k
Didactics of Mother Tongue I
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada eeldused kaasaaegsete emakeeleõpetuse põhimõtete mõistmiseks ja rakendamiseks ning oskused kuulamise ja rääkimise tunniosade kavandamiseks ja organiseerimiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Emakeele didaktika aine, erinevad alused, põhimõtted ja suunad emakeele õpetamisele. Keele olemus ja struktuur, keele klassifitseerimine, keelelise suhtlemise osaoskuste integratsioon. Keelevalmiduse arendamine. Kuulamise (erinevad) definitsioonid, kuulamise tähtsus. Kuulamisraskustega laps klassis. Kuulamise organiseerimine klassis. Rääkimise programmi põhilised komponendid ja faktorid, mida peab teadma selle koostamiseks. Suulise keelekasutuse funktsioonid. Kuulamise ja rääkimise õpetamise seostamine (ilu)kirjandusega.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab emakeele õpetamise erinevaid lähenemisi ja kaasaegseid põhimõtteid;
- tunnetab emakeele olulist rolli ja kasutamispõhise õpetamise olulisust;
- oskab koostada ja organiseerida tekstist, teemast ja keelekasutamisolukorrast lähtuvaid kuulamise ja rääkimise ülesandeid.
Õppejõud
Dots Anne Uusen
space