Erilisus ja ühiskond (KAE6007.HR)
space
Õppeaine kood
KAE6007.HR
vana ainekood
KAE6007
Õppeaine nimetus eesti k
Erilisus ja ühiskond
Õppeaine nimetus inglise k
Differences in Society
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Peaaine. Üliõpilased omandavad teadmisi erivajadustega inimeste õigustest ja kohustustest ühiskonnas. Õpingute tulemusena kujunevad üliõpilastel teadmised erinevatest sotsiaalsetest gruppidest ühiskonnas, kes võivad olla tõrjutud või kõrvalejäetud ühiskonnas. Saadakse ülevaade, kuidas märgata toime tulla erivajadustega erinevates situatsioonides ja kontekstides.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Eesti teel euroopalikku õigusruumi. Kodanike hariduslike, sotsiaalsete ja juriidiiliste õiguste ja kohustuste tagamine igal tasandil. Erivajaduste olemus. Erivajadustega isikute tunnustamine riigi teiste kodanikega võrdsetel alustel. Eesti ja rahvusvahelised õigusaktid hariduse ja sotsiaalse toimetuleku alal. Sotsiaalselt haavatavad grupid. Erivajadustega isikutele osutatavad toetused ja teenused Eestis.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on arendanud enda motivatsiooni töötamaks erivajadustega inimeste heaks;
- oskab tõlgendada ühiskonna mitmedimensioonilisust;
- oskab hinnata realistlikke eesmärke töös erivajadustega isikutega;
- on võimeline integreerima teadmisi ja oskusi suhetes riigi, perekonna ja üksisikuga;
- omab teadmisi juhtimistehnikatest, avalikest suhetest, kuulamisoskusest.
Õppejõud
Tiiu Tammemäe, PhD
space