Mäng ja liikumine toetava tegevusena (KAE6051.HR)
space
Õppeaine kood
KAE6051.HR
vana ainekood
KAE6051
Õppeaine nimetus eesti k
Mäng ja liikumine toetava tegevusena
Õppeaine nimetus inglise k
Play and Movement as Supportive Activity in Remedial Education
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Teadmised mängufilosoofiast; erinevatest mänguteooriatest ja mängu olemusest ning kinesteetilise mängulise õppimise praktiliste võimaluste kasutamisest eripedagoogikas.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Mängifilosoofia . Mängu olemus ja mänguteooriad. Homo ludens. Ülevaade mängu käsitluse muutumisest läbi ajaloo. Multisensoorne sihiteadlik tegevus õpiraskuste ennetamisel. Kinesteetiline õppimine. Logorütmika ja teraapiliste elementide kasutamise võimalusest õpiabi tundides.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab ülevaadet mängufilosoofia olemusest ja erinevatest mänguteooriatest;
- oma teadmisi mängu tähtsusest (eri)kasvatuses ja oskab toetada laste arengut suunatud mängu ja kinesteetilise õppimise kaudu;
- omab ülevaadet õpiabi tundides kasutatavatest erinevatest kinesteetilisel õppimisel põhinevatest harjutustest ja harjutuste seeriatest.
Õppejõud
Lii Lilleoja, MA
space